Kan förälder ge bort min laglott?

Hej! Min pappa är gift med en annan kvinna som inte är min mamma. De har gemensamma barn. Han har skrivit över alla sina tillgångar och även sina fastigheter på henne för att göra mig arvlös. Kan man verkligen göra så här? Tilläggas bör att han är den med de stora inkomsterna som har betalat för fastigheterna. Meningen med detta är att endast deras tre gemensamma barn ska ärva och inte jag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!

Kan min förälder göra sitt barn arvlös?

Som barn till din far har du vid hans bortgång en garanterad rätt till din laglott (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglotten utgör hälften av arvslotten som enligt lag hade tillfallit dig. Du har alltså bara en absolut rätt till hälften av det arv du annars hade fått vid succession, den andra halvan kan din pappa testamentera bort om han så vill. Laglotten finns till som ett skydd för att föräldrar inte ska kunna göra sina barn arvlösa. Försök till detta sker emellertid då och då. Av den anledningen finns även ett så kallat förstärkt laglottsskydd (7 kap. 4 § Ärvdabalken).

Kan förälder ge bort egendom för att minska laglotten?

I fall då en förälder ger bort större delen av sin egendom på ett sätt som kränker laglotten finns ett förstärkt laglottsskydd (7 kap. 4 § Ärvdabalken). För att det förstärkta skyddet ska kunna användas förutsätts att gåvorna är att likställa med testamente. Med det menas antingen att gåvor givits på gåvogivarens dödsbädd eller också att gåvorna är icke betungande för gåvogivaren. I ditt fall är det fråga om det sistnämnda scenariot. Det framstår relativt klart att din pappa fortsätter ha samma kontroll över egendomen som om han äger den. Exempelvis om han bor kvar i fastigheten som han ursprungligen ägt eller om det finns avtal om fortsatt nyttjanderätt till viss egendom under din pappas livstid. Egendom kan alltså inte ges bort som gåva om 1) gåvan är att likställa som testamente och 2) den kränker laglotten.

Hur kan barnen utnyttja det förstärkta laglottsskyddet?

I fall då sådan gåva som beskrivs ovan har givits under din fars livstid kan du vid hans bortgång göra gällande att gåvorna kränker din rätt till laglott. Du måste då väcka talan vid domstol senast ett år efter det att bouppteckning avslutats. Bedömer domstolen att gåvorna är att likställa som testamente och att dessa kränker din laglott går gåvorna tillbaka till att tillhöra din fars kvarlåtenskap. På så sätt får du ut värdet av din laglott.

Sammanfattningsvis påverkar din fars handlande sannolikt inte din rätt till laglott eftersom du även skyddas av det förstärkta laglottsskyddet. När din pappa så småningom går bort har du troligtvis rätt stora chanser att vinna framgång med ett sådant påstående.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000