Kan förälder begära ny god man för sin vuxna son?

2017-04-27 i God man
FRÅGA
Hej jag har en fråga. Kan jag som förälder begära en ny godeman till min 26 åriga multifunktionhindrade son?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om godmanskap hittar du i 11 kap och 16 kap föräldrabalken

Som förälder får ansöka om entledigande av din sons god man (11 kap 15 §, 21 §.) Det innebär att den god man som din son har skiljs från sitt uppdrag och att ny kan utses.

Av 11 kap 20 § framgår att en god man ska entledigas om:

1. Han gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag
2. han kommit på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget
3. Han av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget.

Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren som ska kontrollera att gode män sköter sina uppdrag. Innan överförmyndaren eventuellt entledigar god mannen från sitt uppdrag så ska god mannen få tillfälle att yttra sig.

Gå vidare med din ansökan genom att kontakta överförmyndaren i den kommun där din son är folkbokförd. Finns ingen överförmyndare i er kommun, så kan du vända dig till överförmyndaren i Stockholms kommun.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94363)