FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal24/09/2015

Kan flera bostäder ingå i gemensam bostad?

Hej,

hur ställer sig sambolagen vid en separation om ena parten ägt en fastighet innan samboförhållande uppstod, men att man gör en stor tillbyggnad efter ingånget samboförhållande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!

Äger någon av parterna en fastighet eller bostad innan samboförhållandet inleds utgör inte detta samboegendom, se https://lagen.nu/2003:376. Det spelar alltså ingen roll om ni gemensamt renoverat bostaden då detta inte är er gemensamma bostad. Här är det alltså viktigt att avtala om vad som ska gälla om båda parter lägger ner tid och pengar på ena partens egendom.

Gabriella LundqvistRådgivare