Kan farmorn bli vårdnadshavare när hon tagit hand om barnet?

2018-10-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om en pappa som då är minderårig till en dotter och mamman till dottern inte är lämplig att ha vårdnaden, kan dotterns farmor begära tillfällig vårdnad om denna dotter i och med att dottern bor hos sin farmor.?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret finner vi i föräldrabalken (FB).

Kan en utomstående få vårdnaden om ett barn?
Om en förälder vid utövandet av vårdnaden av ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden (6:7 1 st FB). Denna paragraf gäller om barnet bor hos föräldrarna eller en av föräldrarna.

Om barnet i stället stadigvarande har vårdats och fostrats hos annan person än dennes föräldrar så kan rätten besluta om att förordna att en av de (eller båda) som som vårdat och fostrat ska bli särskild vårdnadshavare över barnet, 6:8 1 st FB. Detta innebär att föräldrar kan fråntas vårdnaden även om de inte brustit i omvårdnaden på ett sådant sätt som innebär bestående fara. Det krävs troligen att barnet bott i fosterhemmet i flera år. Har föräldrarna haft en god kontakt med barnet under vistelsen i fosterhemmet bör de inte kunna förlora vårdnaden.


Kan man tillfälligt bli vårdnadshavare?
Rätten utser inga tillfälliga vårdnadshavare. En tillförordnad vårdnadshavare är vårdnadshavare till dess att rätten beslutar om annan vårdnadshavare eller vårdnadshavaren blir entledigad. Entledigad kan man bli för att man själv ansöker om att bli det (6:10 b FB). eller om man vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, eller på annat sätt inte längre är att anse som lämplig (6:10 c FB).


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Varma hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll