Kan farföräldrar testamentera hälften av kvarlåtenskapen till endast tre av fyra barnbarn?

2017-10-08 i Testamente
FRÅGA
Två makar skriver inbördes testamente att den som överlever den andra med fri förfoganderätt ska erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.Efter bådas död skall hälften av den då befintliga kvarlåtenskapen tillfalla den sonen, enda barnet, som laglott medan den andra hälften skall tillfalla sonens 3 barn, alla namngivna, med lika delar.1 år efter båda makarnas död så dör även sonen och i hans bouppteckning visar det sig att han hade 4 barn. Men det fjärde barnet som inte var med i farföräldrarnas testamente var hans äldsta och dog före farföräldrarna men hon efterlämnade sig 2 barn.Nu undrar jag kan farföräldrar utesluta 1 barnbarn? Låt säga att hon levt hade de då bara kunnat testamentera till tre av fyra barnbarn?Nu var ju det fjärde barnbarnet redan avlidit men skulle då inte hennes del delats av hennes två barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makarna får testamentera den halva av kvarlåtenskapen som inte är sonens laglott hur de vill
Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB). Barn får inte göras helt arvslösa genom testamente utan har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör halva arvslotten (ÄB 7 kap. 1 och 3 §). I ditt fall har makarna testamenterat att hälften av kvarlåtenskapen ska tillfalla sonen och att den andra hälften ska tillfalla de tre barnbarnen. Detta är helt i enlighet med lagen i och med att sonen får sin laglott. Den halvan som makarna testamenterar till barnbarnen hade de lika gärna kunnat testamentera till vem som helst, som kanske inte ens är släkt med makarna. Denna halva får de alltså testamentera precis som de vill.

Farföräldrarna kan alltså utesluta ett barnbarn i den delen som inte utgör sonens laglott. Detta gäller även om alla barnbarn hade varit vid livet, just eftersom att sonen som nämnt får sin laglott.

Barnbarn får endast en legal arvsrätt efter deras farföräldrar om deras förälder redan är bortgången (ÄB 2 kap. 1 § andra stycket). Hade sonen inte varit vid livet när makarna gick bort hade alltså de fyra barnbarnen haft rätt till lika delar av den halva av kvarlåtenskapen som skulle ha utgjort sonens laglott.

Sammanfattningsvis kan farföräldrarna utesluta ett barnbarn i testamente under förutsättning att sonen får ut sin laglott. Även om det fjärde barnbarnet levt hade makarna kunnat testamentera till tre av fyra barnbarn. Det fjärde barnbarnets två barn träder inte in och ärver i hennes ställe eftersom hon inte har någon arvsrätt efter farföräldrarna.

Gällande arvet efter sonen har dock de fyra barnen lika arvsrätt. Det fjärde avlidna barnets två barn träder här in och ärver i hennes ställe efter hennes pappa.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2898)
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?

Alla besvarade frågor (94564)