Kan faktura skickas efter meddelande om konkursbeslut?

2017-12-05 i Fordringar
FRÅGA
Vad händer om en kund går i konkurs innan faktura för redan utfört arbete har hunnit att skickas? Kommer fakturan, när den har skickats, ändå att tas upp som skuld i konkursföretaget? Finns det någon anledning att skicka fakturan så fort som möjligt, dvs kan fordran komma bättre till ju tidigare den sänds ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor kring konkurs och fordringar regleras i konkurslagen (KonkL) och i förmånsrättslagen (FRL).

Enligt lag ska enbart fordringar som uppkommit innan ett konkursbeslut meddelats tas upp i konkursen (5 kap. 1 § KonkL). Har du ingått avtal eller liknande med konkursföretaget innan konkursen uppstod så har en fordran för din del uppkommit, det har då ingen betydelse om du skickar fakturan efter konkursbeslutet meddelats. Du kan kontrollera om du finns med i konkursförvaltarens förteckning över fordringsägare genom att antigen kontakta Bolagsverket eller tingsrätten och begära att få ut uppgifter om vem som är konkursförvaltare för företagets konkursbo.

Ditt krav på arvode för utfört arbete kommer högst sannolikt att klassas som en oprioriterad fordran i konkursboet. Dessa fordringar har rätt till utdelning först efter att utdelning skett till de högre prioriterade fordringarna (de med särskild eller allmän förmånsrätt enligt FRL). Oprioriterade fordringar har inbördes lika rätt, vilket innebär att de får samma procentuella utdelning av fordringens totalbelopp (18 § FRL). Det är inte ovanligt att utdelning till oprioriterade fordringar uteblir och även om utdelning sker så är den i regel mycket låg. Att du skickar in fakturan tidigare har ingen betydelse för fordringens karaktär som oprioriterad och förbättrar således inte din rätt till utdelning. Om du däremot har en egen skuld till företaget kan du försöka att kvitta denna mot din fordran (15 kap. 5 § KonkL).

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?