Kan faderskap upphävas utan DNA-test och kan man bli tvingad att byta efternamn

2017-11-16 i Faderskap
FRÅGA
Hej. Min pappa som har skrivit på papper vid födelse att han är min pappa. Ville nu göra faderskapstest det var okej för mig. Men det blev komplikationer. Nu har han istället bett mig byta bort mitt efternamn som är ifrån han och även sagt att han ska fixa bort sitt föräldrarskap oavsett att han inte gjort ett faderskapstest som visar att han inte är min biologiska pappa. Han säger att deras efternamn är skyddat. Kan han alltså skriva av alla papper och tvinga mig att byta efternamn? Utan ett faderskapstest?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga.

Utan ett faderskapstest är det svårt för din pappa att upphäva faderskapet.

Jag utgår ifrån att det papper din pappa skrev under när du föddes var en giltig faderskapsbekräftelse. Hur man gör en sådan står i 1 kap. 4 § stycke 1 föräldrabalken. Genom den bekräftelsen blev han juridiskt sett din pappa.

För att bekräftelsen inte ska gälla längre måste din pappa bevisa för en domstol att han inte är far till dig (1 kap. 4 § stycke 3 föräldrabalken). Om ni inte har gjort ett faderskapstest måste han styrka att han inte är din pappa på något annat sätt, till exempel genom att bevisa att han inte alls träffade din mamma under perioden då du blev till. När många år har passerat är sådana omständigheter ofta svåra att bevisa. Din pappas bästa chans att upphäva faderskapet är att visa upp ett negativt test. Om ni skulle göra ett test som visar att han faktiskt är din pappa kan du, om du vill, använda det som motbevis ifall han ändå försöker få faderskapet upphävt. Om din pappa försöker upphäva faderskapet utan att ett test har gjorts har du möjlighet att kräva det i domstol enligt lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Nu för tiden brukar man göra ett DNA-test.

Du kan bli tvungen att byta efternamn.

Regler om efternamn finns i lagen om personnamn. Om din pappa får faderskapet upphävt kan han enligt 21 § vända sig till en domstol och väcka talan om att du inte ska få bära ert gemensamma efternamn längre. Domstolen kommer dock inte att besluta om att du ska förlora namnet ifall särskilda skäl talar emot det. Att du har burit ditt efternamn hela livet kan vara ett särskilt skäl. Den slutliga bedömningen är upp till domstolen.

Sammanfattningsvis krävs det alltså domstolsbeslut både för att upphäva din pappas faderskap och för att du ska tvingas byta namn. Det är ingenting din pappa kan göra helt på egen hand. För att faderskapet ska hävas krävs i princip ett DNA-test som visar att din pappa inte är biologisk far till dig. För att du ska behöva byta efternamn måste först faderskapet vara hävt. Om du burit namnet hela livet eller har andra särskilda skäl så har du en chans att få behålla det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97723)