Kan faderskap fastställas utan mannens kunskap om det?

2021-06-30 i Faderskap
FRÅGA
Hej, Jag har valt att bli gravid med en gift man. Alla graviditeter innebär att fadern har ett juridiska ansvar och barnet ärver 25%. Fadern vill ej jag anger honom som fader till socialtjänsten/Försäkringskassan när barnet är fött. Eftersom jag ej kommer behöva söka underhållsstöd så kommer heller ingen faderskapsutredning startas av Socialtjänsten? Kan jag på något sätt ange honom som fader utan att han får veta detta och att det upptäcks först dagen han gått bort då arvet ska fördelas? Går faderskapet fastställas genom blodprov på barnet eller måste fadern vara vid liv? Barnet i magen kommer födas till jul. Jag vet fadern vill ha kontakt med barnet och då kan jag tycka barnet ska få samma juridiska rättigheter som hans 2 barn han lever med tillsammans med frun.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur fastställande av faderskap går till och ifall du kan komma runt behovet av fadern kunskap om att ett sådant fastställande skett.

Fastställande av faderskap för ogift kvinna

Om modern är ogift sker fastställande av faderskap på två sätt.

För en bekräftelse krävs det att det är fadern som bekräftar att han är far till barnet. Bekräftelsen ska sedan godkännas av både socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare. Bekräftelsen av faderskapet sker skriftligt och ska vara bevittnat av två personer. Modern får inte bevittna faderskapsbekräftelsen. (1 kap. 4 § Föräldrabalken (FB))

Det andra viset ett faderskap kan fastställas är att det sker genom en dom. Det vanligaste är att det då blir fastställt efter att en DNA analys genomförts på mannen. (1 kap. 5 § FB) Dock kan det i sällsynta fall uppstå situationer där blodprov inte kan tas på mannen. Då brukar det vara möjligt att i stället använda blod från nära släktingar till honom. Detta är inte lika rättssäkert som DNA från mannen själv. Därför finns det också en möjlighet att fastställa faderskapet genom att kunna bevisa att kvinnan och mannen haft samlag under konceptionstiden Talan om fastställelse av faderskap genom dom väcks av barnet. Men modern får föra barnets talan om hon var vårdnaden över barnet (3 kap. 5 § FB). I de fall mannen har avlidit ska hans arvingar stå i hans ställe. (3 kap. 6 § FB)

Socialtjänstens skyldighet att arbeta för att fastställa faderskap

Socialnämnden har skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet om mamman inte är gift och om det då kommer fram tillräcklig information kring vem fadern kan var bereds han möjlighet att bekräfta detta (2 kap. 1,5 § FB). Enbart i de fall som det visar sig omöjligt att få in upplysningar för att bedöma frågan eller om det framstår omöjligt att få faderskapet fastställt i domstol kan socialnämnden lägga ner utredningen.

Mitt svar

Det är omöjligt att fastställa en mans faderskap utan hans vetskap. Däremot är det möjligt att fastställa det efter att han avlidit men bevisbördan här blir tyngre eftersom det absolut säkraste beviset inte längre går att få tag på.

En man kan dock inte vägra göra ett faderskapstest om modern begär det eller om det kommer fram genom socialnämndens utredning. Socialnämnden har vidare skyldighet att utreda vem som kan vara fadern och det är endast i de fall man inte kan komma längre med utredningen som den läggs ner.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (370)
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

Alla besvarade frågor (96551)