Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?

2020-05-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har i ett domstolsbeslut skrivet att jag får flytta hur jag vill inom Stockholms län. Fadern till barnet har hela tiden bott två kommuner ifrån oss. Nu har han valt att flytta ännu en kommun från oss.Muntlig överenskommelse var att jag alltid skulle ha rätten att välja förskola och skola. (Han håller aldrig något som är muntligt.) Min fråga är att eftersom barnet är skrivet hos mig och jag har mer tid än fadern, har rätten att flytta. Har han då rätten på sin sida att motsäga sig ett skolbyte?När jag förklarar att jag tycker inte det är för barnets bästa att han och hans nya familj bor så långt bort så svarar han "då får du flytta närmare" om du tycker att det är bäst för barnet.Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du och fadern har gemensam vårdnad. Det innebär att beslut rörande ert barn måste tas av er gemensamt för att en åtgärd i fråga om ert barn personliga angelägenheter ska kunna komma till stånd. Av 6 kap. 13 § föräldrabalken (FB) framgår det att om en vårdnadshavare motsätter sig en åtgärd kan den inte genomföras.

En eventuell lösning skulle kunna vara att ha s.k. samarbetssamtal hos kommunen för att försöka gå fram till beslut gemensamt (se 6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 § st. 1 p. 1 socialtjänstlagen). En mer drastisk lösning kan vara att väcka talan i domstol om ensam vårdnad – trots att fadern inte vill det. Vid ensam vårdnad är det du som tar beslut kring barnet på egen hand. I en sådan bedömning kommer domstolen att bedöma vad som är bäst för barnet. Beroende på barnets ålder och mognad kommer domstolen i ta hänsyn till barnets vilja (se 6 kap. 2 a § st. 3 FB). Att du och fadern har svårt att samarbeta rörande beslut i ert barns liv är en omständighet som kan tala för att en domstol kan anse att ensam vårdnad är bättre för barnet.

Det kan vara svårt att uttala sig om hur rätten skulle bedöma ditt fall, därför skulle jag rekommendera att om du vill föra en sådan tala höra dig med en byrå inriktad på familjerätt. Via länken http://lawline.se/boka kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist om du vill lägga fram ditt barns situation i större detalj och få en mer tillförlitlig prognos för hur rätten kan ställa sig till en eventuell talan om ändring i vårdnaden.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88426)