Kan fadern till barnet kräva vårdnad?

2016-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag har separat med pappan till mitt ofödda barn. Vad händer när barnet föds? Får jag automatiskt ensam vårdnad eller kan han kräva delad vårdnad?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom ni inte kommer vara gifta när ert barn föds kommer du ensam stå som vårdnad för barnet enligt 6:3 föräldrabalken. Om någon av er vill ändra på vårdnaden, dvs att barnet ska stå under vårdnad av båda föräldrarna, får ni vända er till domstol som kan anförtro gemensam vårdnad, 6:4 och 6:5. Rättens beslut kommer grundas på vad som är bäst för barnet 6:2a.

Slutsats: Fadern har inte en oinskränkt rätt att få vårdnaden av barnet, det är upp till domstol att besluta. Däremot anses det ofta vara till barnets fördel att ha båda föräldrarna som vårdnad om det inte är oförenligt med barnets bästa.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (756)
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende

Alla besvarade frågor (84541)