Kan exmaka begära formell bodelning trots att hon redan fått hälften av bohaget?

2019-02-16 i Bodelning
FRÅGA
Min kille har varit skild i över 3år. Han har tre barn med sin exfru. Dom har gemensam vårdnad varannan vecka. Barnen har haft sin adress hos pappan hela tiden. När dom skilde sig fick hon ta hälften i hemmet. Min kille hade tagit en studieskuld på 400 tusen som hon dock inte behövde ta hälften av. Nu har hon börjat bråka för hon vill nu ha barnens adress hos sig, trots att dom vuxit upp här, har närmast till skola och hockeynHon börjar hota med formell bodelning nu i efterhand trots att hon redan fått hälften av bohaget. Jag och min kille vill förlova och gifta oss men jag är rädd för att ens ha mina saker i hans hem och för att hon skall ta mina saker. Är enormt ledsen! Snälla hjälp mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Då din fråga berör din killes före detta äktenskap kommer äktenskapsbalkens regler att vara tillämpliga.

Enligt reglerna om bodelning ska din killes och dennes exfrus egendom ha fördelats dem emellan när äktenskapet upplösts (Äktenskapsbalken 9 kap 1 §). Bodelning behöver dock inte göras, om makarna är överens eller om de endast har enskild egendom. Så som jag förstår din fråga så gjordes en bodelning i samband med att de separerade och skiljde sig.

Som utgångspunkt vid en bodelning tar man hänsyn till egendomsförhållanden som ägde rum den dagen då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten (Äktenskapsbalken 9 kap. 2 §). Bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts och domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft (Äktenskapsbalken 9 kap. 4 §). Det spelar alltså ingen roll vad din kille har för ekonomiska förhållanden idag, eftersom din kille varit skild i tre år och vid bodelning fokuserar man på den ekonomi, de möbler och den bostaden som fanns när äktenskapet upplöstes.

En bodelning ska genomföras av båda makarna gemensamt, och bodelningen ska även skrivas ner och undertecknas av båda parterna (Äktenskapsbalken 9 kap. 5 §). Just den delen att det ska skrivas ner vem som fått vad och att detta även ska undertecknas av båda, är av stor betydelse. Det finns flertalet rättsfall som visar på att om bodelningen inte undertecknats, så har den formellt inte blivit gjord och båda parter har då rätt att var för sig begära att bodelning ska ske.

Detta innebär alltså att om din kille inte har något skriftligt på att de redan gjort en bodelning, kan din killes exfru väcka talan om bodelning. Då kommer din kille och hans exfru att få redovisa för sina ekonomiska förhållanden som de hade den dagen de begärde skilsmässa, och sedan gå igenom allt för att dela upp det emellan sig. De måste kunna redovisa för hur deras egendom påverkats genom exempelvis försäljning, reparationer, gåvor, etc. (Äktenskapsbalken 9 kap. 3 §). Det innebär att om din kille hade en soffa vid tiden för äktenskapsskillnad, ska pengarna som den soffan var värd ingå i bodelningen, även om soffan inte finns kvar idag.

Enligt reglerna om bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika emellan dom genom lotter, när de enskilt dragit av tillräckligt för att täcka sina egna skulder (Äktenskapsbalken 11 kap. 1-3 §). I din fråga skrev du att din killes exfru fick hälften av tillgångarna de hade. Du skrev också att hon inte fick ta över din killes skuld. Som jag tolkar det, har din kille alltså inte gjort avdrag för skulden när de delade upp sina tillgångar. Om din killes exfru skulle begära bodelning nu i efterhand, måste din killes skuld – som han hade då - räknas av från alla tillgångarna innan dessa delas lika mellan parterna. Det kan innebära att din killes exfru faktiskt får mindre vid en bodelning, än vad hon fick när de delade upp boet första gången.

Avslutningsvis kan nämnas att du kan vara lugn avseende dina egna, enskilda saker. Eftersom att bodelningen har sin utgångspunkt i egendomsförhållandena som ägde rum för tiden då äktenskapsskillnad väcktes, kan din killes exfru inte på något sätt bli berättigad till din enskilda egendom och du ska därför kunna lämna dina saker hemma hos din kille. Se bara till så att du kan redogöra för vad som är ditt genom att spara kvitton, för att vara på den säkra sidan.

Hoppas att detta besvarade din fråga!
Om du behöver mer hjälp kan du boka tid med en av våra jurister, eller ställa en ny fråga.

Ha en fin dag!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2186)
2019-05-20 Hur sker fördelningen av privat pensionssparande vid en bodelning enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken?
2019-05-19 Vad händer med gemensam skuld vid skilsmässa?
2019-05-15 Eget bodelningsdokument
2019-05-13 Kan gåvobrevet skrivas i efterhand?

Alla besvarade frågor (69214)