Kan ett utbildningsföretag kräva ersättning trots att utbildningen har avbeställts?

FRÅGA
Hej, min(myndiga) dotter skrev på beställning för en dansutbildning hon inte kommer att gå eftersom hon kom in på en annan. Hon ringde företaget och sa att hon inte kommer att gå varpå ägaren sa "vad bra att du ringer nu innan vi har audition så vi kan få in en annan elev". Jag bad min dotter att skriva ett mail för att strida fakturan som hade kommit. Nu vill företaget få betalt ändå, trots att rektorn accepterade uppsägningen per telefon. Vad gäller då? Måste hon betala för en tjänst som hon inte ska få?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utbildningar av det slag du beskriver finns inte reglerade i någon lag. För att avgöra huruvida avbeställningsrätt föreligger eller inte är det i första hand avtalet som ska tolkas. Framgår det inte av avtalet vad som gäller vid avbeställning kan dessa tomrum fyllas ut med bestämmelser från konsumenttjänstlagen.

Föreligger avbeställningsrätt och har näringsidkaren rätt till ersättning?

Konsumenter har rätt att avbeställa tjänster som inte har påbörjats. Näringsidkaren har i så fall först och främst rätt till ersättning för den del av tjänsten som inte har levererats (42 § konsumenttjänstlagen). I din dotters fall har kursen inte påbörjats och därmed finns givetvis ingen rätt för näringsidkaren att kräva ersättning för redan utfört arbete.

Näringsidkaren har däremot även rätt till ersättning för förluster på grund av att näringsidkaren "har underlåtit att ta på sig annat arbete" eller "har inrättat sig efter uppdraget" (42 § 2 st. konsumenttjänstlagen). Om avbeställningen har skett så pass nära inpå kursstarten att det inte går att hitta någon annan som kan ta din dotters plats kan denna ersättning komma att omfatta hela kursavgiften. Från detta belopp ska dock avdrag göras för de kostnader som näringsidkaren har sluppit betala på grund av att din dotter inte deltog i kursen, t.ex. om någon form av material hade behövt beställas eller om ytterligare personal hade behövt arbeta för att ta hand om fler kursdeltagare. Det är enligt min uppfattning åtminstone osannolikt att hela kursavgiften ska behöva betalas, men viss ersättning har utbildningsföretaget rätt till.

Kan rektorns svar tolkas som att utbildningsföretaget gick med på att inte kräva betalning?

Svaret som rektorn gav din dotter tyder på att utbildningsföretaget hade ganska gott om tid på sig att hitta en ersättare. Om utbildningsföretaget lyckades hitta en ersättare har troligtvis ingen större skada skett, bortsett från det arbete som behövde utföras för att hitta ersättaren. I så fall blir din dotter endast skyldig att ersätta utbildningsföretaget för det extra arbete som behövde utföras med anledning av hennes avbeställning. Grundregeln är att den som har lidit skada inte ska tjäna på sin skada (dvs. inte överkompenseras), vilket definitivt skulle ske om både din dotter och ytterligare en kursdeltagare skulle tvingas betala för samma utbildningsplats.

Lyckades utbildningsföretaget inte hitta en ersättare behöver man däremot bedöma huruvida deras ansträngningar varit tillräckliga; det finns nämligen en allmän princip i skadeståndsrätten som innebär att den som har lidit eller kan komma att lida skada ska begränsa sin skada. I det här fallet hade en sådan skadebegränsande åtgärd kunnat vara att lägga lite extra tid på att hitta en ersättare. Det är givetvis svårt för mig att avgöra huruvida utbildningsföretaget har ansträngt sig tillräckligt utan att ha mer information. Inte heller i detta fall ska utbildningsföretaget tjäna på sin skada.

Enbart genom att kommentera att det "var bra att du ringer nu innan vi har audition" betyder enligt min uppfattning inte att utbildningsföretaget gick med på att inte kräva någon ersättning; en sådan överenskommelse hade behövt vara tydligare än så. Utan att veta exakt vad din dotter och rektorn sa till varandra kan jag dock inte med 100 % säkerhet uttala mig om huruvida samtalet räcker eller inte.

Vad bör ni göra nu?

Först och främst bör ni bestrida den faktura din dotter har fått och motivera bestridandet med att kursen är avbeställd. Om utbildningsföretaget fortfarande kräver ersättning bör ni be dem att specificera vilka kostnader och förluster de har haft med anledning av din dotters avhopp, samt eventuellt förklara varför de inte har kunnat ersätta din dotter med en annan kursdeltagare.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa frågor via kommentarsfältet här nedanför. Behöver ni hjälp med detta kan du även boka en tid med en av våra jurister.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?