Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?

Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullsbarn?

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om egendom som enligt testamente ska tillfalla ett särkullbarn kan bli giftorättsgodset för särkullbarnet. För att svara på din fråga redogör jag först för reglerna kring egendom i ett äktenskap och berör sedan särskilt situationen du frågar efter. Din fråga är äktenskapsrättslig i grunden och behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Den rättsliga utgångspunkten i 7 kap. 1 § ÄktB är att all egendom som makar äger är giftorättsgods, förutom om det är enskild egendom. När viss egendom ska anses vara enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Där framgår att egendom är enskild egendom bl.a. om det bestäms i ett äktenskapsförord eller om en arvlåtare i testamente förordnar att viss egendom som tillfaller arvtagaren ska vara dennes enskilda egendom. Sammanfattningsvis gäller att all egendom, som inte genom någon bestämmelse i 7 kap. 2 § ÄktB anses vara enskild egendom, är giftorättsgods.

Du frågade om arv genom testamente kan bli giftorättsgods till ett särkullbarn. Med tillämpning av reglerna jag redogjorde för ovan, är svaret att ett testamenterat arv till ett särkullbarn, där testamentet inte föreskriver att egendomen ska vara särkullbarnets enskilda, kommer att anses vara giftorättsgods om särkullbarnet är gift eller senare gifter sig. Den som vill undvika att egendom, som ett särkullbarn ärver genom testamente, ska bli giftorättsgods, bör i testamentet förordna att egendomen ska vara särkullbarnets enskilda egendom. Då kommer egendomen inte att anses vara giftorättsgods.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000