Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?

2021-11-20 i Enskild egendom
FRÅGA
Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullsbarn?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om egendom som enligt testamente ska tillfalla ett särkullbarn kan bli giftorättsgodset för särkullbarnet. För att svara på din fråga redogör jag först för reglerna kring egendom i ett äktenskap och berör sedan särskilt situationen du frågar efter. Din fråga är äktenskapsrättslig i grunden och behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Den rättsliga utgångspunkten i 7 kap. 1 § ÄktB är att all egendom som makar äger är giftorättsgods, förutom om det är enskild egendom. När viss egendom ska anses vara enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Där framgår att egendom är enskild egendom bl.a. om det bestäms i ett äktenskapsförord eller om en arvlåtare i testamente förordnar att viss egendom som tillfaller arvtagaren ska vara dennes enskilda egendom. Sammanfattningsvis gäller att all egendom, som inte genom någon bestämmelse i 7 kap. 2 § ÄktB anses vara enskild egendom, är giftorättsgods.

Du frågade om arv genom testamente kan bli giftorättsgods till ett särkullbarn. Med tillämpning av reglerna jag redogjorde för ovan, är svaret att ett testamenterat arv till ett särkullbarn, där testamentet inte föreskriver att egendomen ska vara särkullbarnets enskilda, kommer att anses vara giftorättsgods om särkullbarnet är gift eller senare gifter sig. Den som vill undvika att egendom, som ett särkullbarn ärver genom testamente, ska bli giftorättsgods, bör i testamentet förordna att egendomen ska vara särkullbarnets enskilda egendom. Då kommer egendomen inte att anses vara giftorättsgods.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (432)
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?
2021-11-30 Ärver make enskild egendom?
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?
2021-11-17 Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?

Alla besvarade frågor (97662)