Kan ett testamente, upprättat av en person utan bröstarvingar, klandras av någon annan?

2021-02-20 i Testamente
FRÅGA
Min särbo har ej några barn utan mina 3 barn ärver honom. Han har skrivit och fått detta bevittnat av två vittnen ej släkt till mig). Hans närmaste släkting är en halvbror (samma mamma) som har ett barn. Min fråga är: Kan min särbos halvbror bestrida detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Vem har rätt att ärva?

Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).

Rätten till laglott

En avlidens bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är den del som skulle tillfalla varje bröstarvinge om det inte finns något testamente. Om ett testamente inskränker en bröstarvinges rätt till laglott kan denne påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Denna oinskränkta rätt till laglott tillfaller endast bröstarvingar och inga andra arvingar.

Möjlighet att klandra ett testamente

Ett testamente kan vara ogiltigt om det inte upprättats enligt de krav som ställs upp i lagen, om det upprättats under påverkan av psykisk störning eller under tvång (13 kap. 1–3 §§ ÄB). Om en arvinge anses att ett testamente är ogiltigt på någon av dessa grunder har denne möjlighet att väcka klandertalan inom sex månader från att denne tog del av testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Denna tidsfrist gäller från då arvingen delges testamentet, alltså efter det att testatorn avlidit.

Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.

Slutsats

Det är alltså endast bröstarvingar som har en oinskränkt rätt till arv. Eftersom din särbo inte har några bröstarvingar kan han förfoga över sin kvarlåtenskap som han själv önskar genom testamente. Så länge testamentet uppfyller formkraven och din särbo inte upprättade det under påverkan av psykisk sjukdom eller tvång är det alltså inte möjligt för hans halvbror att klandra det.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96402)