Kan ett testamente till efterlevande sambo säkerställa att denne kan bo kvar?

FRÅGA
Jag och min sambo har ett testamente där det står at den som överlever den andra skall ärva allt. Vi har en son om jag förstått det hela rätt har rätt att få ut hälften av den avlidnes kvarlåtenskap trots testamentet. Testamentet är skrivit för att det finns en värdefull villa i boet och tanken var att den överlevande skulle kunna bo kvar. Sonen är införstådd med detta och godkänner detta. Min fråga är hur skall vi gå tillväga för att uppnå detta. Det finns en hel pengar i boet så att sonen kommer inte att gå lottlös. Hur gör vi?
SVAR

Tack för att du vänder er till Lawline med dig fråga.

Precis som du skriver har er son rätt till hälften av den avlidnes kvarlåtenskap trots att allt testamenterats till den andre sambon. Detta beror på att er son har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. vad som skulle ha tillfallit honom om testamentet inte funnits. I ert fall blir laglotten hälften av den avlidnes kvarlåtenskap.

Laglotten utfaller inte automatiskt utan er son måste begära jämkning av testamentet för att få sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Er son kan välja att inte klandra testamentet. Hela kvarlåtenskapen tillfaller då den efterlevande sambon i enlighet med testamentet. Eftersom han är er enda bröstarvinge kommer han istället ärva när den efterlevande sambon avlider.

Det finns en möjlighet att i förväg genom avtal avsäga sig sin laglottsrätt (17 kap 2 § ÄB). Det krävs i så fall att bröstarvingen istället fått ett skäligt vederlag, exempelvis i form av ett förskott på arv.

Begär er son jämkning av testamentet får han rätt till ett visst värde av kvarlåtenskapen. Du skriver att det finns en hel del pengar i boet. Kan dessa täcka laglottens värde bör ett testamente som anger att allt ska tillfalla den efterlevande sambon vara tillräckligt i er situation.

Jag hoppas jag kunnat ge er mer klarhet i er fråga.
Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2997)
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?

Alla besvarade frågor (95697)