Kan ett testamente till efterlevande sambo säkerställa att denne kan bo kvar?

Jag och min sambo har ett testamente där det står at den som överlever den andra skall ärva allt. Vi har en son om jag förstått det hela rätt har rätt att få ut hälften av den avlidnes kvarlåtenskap trots testamentet. Testamentet är skrivit för att det finns en värdefull villa i boet och tanken var att den överlevande skulle kunna bo kvar. Sonen är införstådd med detta och godkänner detta. Min fråga är hur skall vi gå tillväga för att uppnå detta. Det finns en hel pengar i boet så att sonen kommer inte att gå lottlös. Hur gör vi?

Lawline svarar

Tack för att du vänder er till Lawline med dig fråga.

Precis som du skriver har er son rätt till hälften av den avlidnes kvarlåtenskap trots att allt testamenterats till den andre sambon. Detta beror på att er son har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. vad som skulle ha tillfallit honom om testamentet inte funnits. I ert fall blir laglotten hälften av den avlidnes kvarlåtenskap.

Laglotten utfaller inte automatiskt utan er son måste begära jämkning av testamentet för att få sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Er son kan välja att inte klandra testamentet. Hela kvarlåtenskapen tillfaller då den efterlevande sambon i enlighet med testamentet. Eftersom han är er enda bröstarvinge kommer han istället ärva när den efterlevande sambon avlider.

Det finns en möjlighet att i förväg genom avtal avsäga sig sin laglottsrätt (17 kap 2 § ÄB). Det krävs i så fall att bröstarvingen istället fått ett skäligt vederlag, exempelvis i form av ett förskott på arv.

Begär er son jämkning av testamentet får han rätt till ett visst värde av kvarlåtenskapen. Du skriver att det finns en hel del pengar i boet. Kan dessa täcka laglottens värde bör ett testamente som anger att allt ska tillfalla den efterlevande sambon vara tillräckligt i er situation.

Jag hoppas jag kunnat ge er mer klarhet i er fråga.
Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”