Kan ett testamente skrivas så att arvet ej delas lika mellan arvtagarna?

2020-08-26 i Testamente
FRÅGA
Kan ett testamente skrivas så att arvet ej delas lika mellan arvtagarna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken.

Genom ett testamente kan du välja hur din egendom ska fördelas (9 kap. 1 § ärvdabalken). Du får välja själv hur du vill fördela egendomen i testamentet och du kan testamentera till vem du vill.

Det finns dock en del av ditt arv som aldrig kan testamentera bort, det kallas för laglott. Laglotten tillkommer endast bröstarvingar, det vill säga dina barn. Andra arvingar kan göras arvslösa genom testamente. Laglotten är hälften av den arvslott som barnet är berättigad till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten beräknas genom att dela din totala egendom på antalet barn du har (2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Till exempel om du har två barn så blir arvslotten 50% av arvet och laglotten blir 25% av arvet per barn. Det blir då 50% av din egendom kvar som du får fördela hur du vill.

Om du skulle testamentera bort mer egendom än barnens laglotter, kan arvtagarna jämka testamentet för att få ut sina laglotter (7 kap. 3 § 1 st. ärvdabalken).

Sammanfattning

Om varje barn får sin laglott, kan du alltså testamentera resterande egendom som du önskar. På så vis kan du ge mer egendom åt en arvtagare än en annan, så länge som den andre arvtagaren får sin laglott.

Om du inte har barn kan du testamentera din egendom precis hur du vill.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91063)