FrågaFAMILJERÄTTGod man12/02/2022

Kan ett testamente påverka en förvaltares förehavanden angående försäljning av fastigheter?

Kan ett testamente påverka en förvaltares förehavanden angående försäljning av fastigheter?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om förvaltare återfinns i 11 - 14 kap. FB. Förvaltare ska, i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, se 12 kap. 2 § FB. Förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, se 11 kap. 9 § FB.

Enligt 11 kap. 8 § FB har den som avses med förordnandet av förvaltare, trots förordnandet rätt att själv förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare förordnats får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande under villkor att egendomen inte omfattas av förvaltarens rådighet.

Ifall huvudmannen har fått en fastighet testamenterad till sig efter det att förvaltarskapet fastställdes är förvaltaren inte rådig över den egendomen, under förutsättning att det uttryckligen är angett att fastigheten inte ska omfattas av förvaltarens rådighet, i annat fall är förvaltaren inte hindrad att agera.

Dock gäller som en allmän hållning att förvaltare inte utan överförmyndarens samtycke får sälja eller byta bort fast egendom, eller med nyttjanderätt upplåta fast egendom som tillhör huvudmannen, se 14 kap. 11 § FB.

Med vänlig hälsning,

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000