Kan ett testamente inskränka den efterlevande makes arvsrätt?

2020-10-17 i Testamente
FRÅGA
Min fru har gått bort. Vi har båda skrivit testamente där våra bröstarvingar skall ärva vid vår bortgång. Vad jag förstår skall jag som efterlevande ärva allt. Gäller det även om detta testamente finns. Syftet med testamentet är att våra bröstarvingar självs skall ärva och inte ev make/maka eller sambo skall ärva!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att era testamenten inskränker varandras rätt till efterlevande makes arv och att era bröstarvingar ska ha rätt till arv direkt. Jag kommer därför utgå från ärvdabalkens (ÄB) tredje kapitel.

Efterlevande makes arvsrätt

Huvudregeln är att en efterlevande make ärver före bröstarvingar (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Endast särkullbarn kan ta ut sitt arv direkt (3 kap. 9 § ÄB). Makes arvsrätt är inte skyddad på samma sätt som arvingarnas rätt till laglott och inskränkningar i makes arvsrätt kan göras genom testamente. Däremot finns det en tvingande regel som syftar till att stärka den efterlevande makes ställning.

Basbeloppsregel

Basbeloppsregeln är en tvingande minimiregel som inte kan inskränkas och som går före både testamente och rätten till laglott. Att regeln är tvingande innebär att regeln alltid kan tillämpas utan att någon talan behöver väckas i domstol.

Regeln innebär att den efterlevande maken har rätt till minst fyra gånger prisbasbeloppet (2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken) som år 2020 ligger på 189 200 (47 300 x 4). I denna summa ingår utöver makes testamente och arv även efterlevande makes enskilda egendom samt det som erhålles vid bodelning (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Regeln innebär således att arvsrätten för arvtagarna får inskränkas till den del den enskilda egendomen tillsammans med det som erhålls vid bodelningen understiger fyra prisbasbelopp.

Detta gäller i ditt fall

Till den del din frus testamente inskränker din rätt till fyra gånger prisbasbeloppet (189 200 år 2020) är det utan verkan. Allt därutöver är således giltigt och bröstarvingarna kan ta ut sitt arv direkt i enlighet med testamentet. Eftersom basbeloppsregeln gäller till din fördel kan du, om denna är tillämplig i din situation, välja att avstå din rätt. I sådant fall blir din frus testamente giltigt i sin helhet även om det inskränker din efterlevande makes arvsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92030)