Kan ett testamente göra en bröstarvinge arvlös?

Fadern till min yngsta dotter, hans enda barn, sms:ar till vår dotter (14 år) att han ska testamentera bort hennes arvsrätt p.g.a att hon inte svarar på hans sms som han förväntar sig. Sms: en är på fyllan men tyvärr upprepande så fort hon inte beter sig som han vill. Min fråga: Kan han testamentera bort hennes bröstarvingesrätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I huvudregel har var och en rätt att testamentera sin egendom efter eget tycke. Bröstarvingar har dock en lagstadgad rätt till sin laglott, som består av halva arvslotten. Bestämmelserna om laglotten finns i 7 kap. ärvdabalken.

I din dotters fall innebär bestämmelserna att fadern kan testamentera bort din dotters arv, men att hon inom sex månader efter att testamentet delgivits henne kan påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Därmed kommer hon att få ut hälften av den arvslott hon annars skulle få. Resten av kvarlåtenskapen går till det ändamål som fadern har testamenterat den till.

Kort sammanfattat kan alltså fadern testamentera bort arvet, men din dotter kan kräva att testamentet ska jämkas så att hon får ut hälften av hennes arvslott, den så kallade laglotten.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000