Kan ett syskon kräva återbetalning av arv vid ett hävande av faderskap?

Hej. Jag och min halvbror ärvde pengar från min pappa för ca 20 år sedan. Nu kan det visa sig att det inte är min biologiska pappa som jag ärvde av om så är fallet är alltså inte min halvbror min "riktiga" halvbror kan jag då bli återbetalningsskyldig till min halvbror på det arvet jag fick för 20 år sedan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis så ska det nämnas att vi i Sverige har en långtgående presumtion att makar ska antas vara föräldrar till barn som föds under äktenskapet (1 kap. 1 § Föräldrabalken). Att ett barn har två föräldrar är viktigt, inte minst för den ekonomiska aspekten med framtida arv.

En liknande situation som den du beskriver har tagits upp i högsta domstolen i rättsfallet NJA 1997 s. 645. I rättsfallet så hade ett arv utskiftats och fyra år senare hade en av arvtagarna konstaterats inte vara barn till den avlidne och därmed egentligen inte arvsberättigad. Övriga arvtagare väckte därmed talan om att det utbetalade arvet skulle återbetalas. Frågan hamnade tillslut i högsta domstolen. Där rätten konstaterade att arvet inte skulle återbetalas. Vikt lades vid att det inte skulle vara rättssäkert att bryta faderskapspresumtionen i arvsfrågan och att barnet i det fallet hade växt upp i tron att den avlidne fadern hade varit dennes biologiska förälder.

Utan att veta mer omständigheter i ditt särskilda fall så är det svårt att uttala sig helt säkert. Men med tanke på ovan rättsfall och den längre tidsrymd på 20 år som finns i ditt fall så är min bedömning att det skulle vara svårt för din halvbror att hävda att en återbetalning av din del av arvet ska ske, även om det skulle visa sig att din pappa inte är din biologiska förälder.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000