Kan ett syskon hindra att föräldrarna säljer egendom till ett annat syskon?

2019-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag vill köpa några hektar mark av mina föräldrar och vi är 6 syskon. 1 syskon vill inte att jag ska köpa mark. Säljer mina föräldrar till vem dom vill eller hur går det till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar om dina föräldrar kan sälja mark till dig även om ett av dina syskon motsätter sig en sådan försäljning.

Man får sälja till vem man vill

Utgångspunkten inom svensk avtalsrätt är att det råder avtalsfrihet, vilket innebär att man har rätt att själv bestämma vem man vill ingå avtal med. Detta gäller naturligtvis även inom en familj. Att ett av dina syskon motsätter sig en försäljning av egendomen utgör inte något hinder mot att dina föräldrar kan sälja marken till dig. Marken ägs av dina föräldrar och inte av ditt syskon och därför har föräldrarna rätt att själva bestämma om de ska sälja marken till dig.

Försäljningen kan dock ses som förskott på arv om försäljningen sker till underpris

Anledningen till att ditt syskon kanske motsätter sig en försäljning av föräldrarnas mark till dig kan bero på ert framtida arv efter föräldrarna. Kanske tänker sig syskonet att denne har rätt att ärva marken efter era föräldrar, och vill kanske därför inte att marken ska säljas till dig istället. Men som nämnt ovan gäller avtalsfriheten även inom familjer, och dina föräldrar har rätt att sälja sin mark till dig om de så vill.

Även om dina föräldrar har rätt att göra vad de vill med sin mark, kan en försäljning till dig eventuellt få arvsrättsliga konsekvenser i framtiden. Om försäljningen av marken sker till underpris, det vill säga till under marknadsvärdet, kan en del av försäljningen betraktas som en gåva. Om markens marknadsvärde exempelvis är 800 000 kr, men dina föräldrar säljer marken till dig för 400 000 kr istället, kommer mellanskillnaden på 400 000 kr att betraktas som en gåva. Gåvor som föräldrar har gett sina barn under livstiden presumeras (antas) vara förskott på framtida arv efter föräldrarna, 6 kap. 1 § ärvdabalken.

Förskott på arv som ett barn har fått avräknas mot det barnets arvslott när arvet efter föräldrarna ska fördelas. Det innebär rent praktiskt att det barn som fått ett förskott på arvet kommer att få mindre pengar än övriga syskon vid en framtida fördelning av arvet efter föräldrarna. Vill föräldrarna dock inte att underprisförsäljningen ska betraktas som en sådan gåva som annars utgör förskott på arv, kan föräldrarna exempelvis skriva ett gåvobrev där det tydligt framgår att underprisförsäljningen inte ska betraktas som ett förskott på arv. Då kommer ingen avräkning av gåvan ske vid arvsfördelningen.

Sammanfattningsvis gäller alltså att det står dina föräldrar fritt att välja att sälja marken till dig, oavsett vad ditt syskon har att säga om saken. Sker försäljningen dock till underpris kan försäljningen betraktas som förskott på arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1073)
2020-02-11 Kan förskott på arv räknas som enskild egendom?
2020-02-11 Förskott på arv
2020-02-06 Fastighetsgåva som förskott på arv
2020-02-04 Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (77126)