Kan ett särkullbarn tvingas efterärva sin laglott istället, för att efterlevande maken ska uppnå fyra basbelopp?

Jag är särkullbarn och då min far gick bort fick jag ta del av hans bouppteckning. När den var klar fanns det en mindre summa kvar, ca 60.000 kr. Då jag inte hörde något mer angående detta hörde jag av mig till boupptecknaren som svarade mig: "Då tillgångarna understeg fyra basbelopp, har efterlevande makan rätt att behålla tillgångarna, trots att du är särkullbarn med rätt att ärva laglotten direkt. Du står upptagen som efterarvinge och har rätt att få ut ditt farsarv när makan avlidit."

Jag har inte sett denna information/regel förut och undrar om den stämmer? Var står det?

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).


Huvudregeln är att särkullbarn har rätt att ärva sin laglott direkt – med ett undantag

Precis som du redan känner till har särkullbarn rätt att ärva sin laglott direkt även om det finns en efterlevande make, ÄB 3 kap. 1 § 1 st. Det är huvudregeln. Undantaget som boupptecknaren presenterat för dig stämmer och återfinns i ÄB 3 kap. 1 § 2 st. Om den efterlevande makens samlade tillgångar efter bouppdelningen är mindre än fyra basbelopp (hur basbeloppet räknas ut stadgas i socialförsäkringsbalkens 2 kap 6 § och 7 §) så ska pengar dras från andra arvtagare för att nå upp till fyra basbelopp. Det är en tvingande regel som alltså trumfar särkullbarns rätt att få ut sin laglott direkt. Samtliga arvtagare och särkullbarn som drabbats av detta får då efterärva motsvarande andel ur den efterlevande makens dödsbo, ÄB 3 kap. 2 §.


Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000