Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?

FRÅGA
Hej! I vårt huskontrakt står vi som ägare 50/50. Nu vill min sambo skriva ett samboavtal eftersom han har lagt en större kontant insats än mig . Vad gäller vid en ev separation? Huskontraktet eller sambo avtalet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huskontrakt och samboavtal reglerar skilda saker. Medan huskontraktet säger något om ägarförhållanden mellan er, rör samboavtalet hur ni ska dela denna samboegendom vid bodelning (9 § sambolagen).

Det är alltså fritt fram för sambos att avtala om hur fördelningen av en viss samboegendom ska ske, exempelvis med hänsyn till vem som betalat mest pengar för köpet. Även om det som nämns i lagtexten är att man genom samboavtal reglerar vilken egendom som ska ingå i bodelningen, finns det inget hinder från att också låta det handla om hur denna egendom ska delas.

Samboavtalet ändrar dock inte ägandeförhållandena. Ni kommer fortfarande äga 50 % var, men vid fördelningen av egendomen mellan er vid en separation kommer reglerna om bodelning att justeras enligt ert samboavtal, där ni istället för att spegla de verkliga ägandeförhållandena enligt kontraktet utgår från det ni skrivit i ert avtal.

Svaret på din fråga är alltså att det vid en bodelning är samboavtalet som är gällande, inte huskontraktet.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?