Kan ett permanent uppehållstillstånd återkallas om man lämnar Sverige?

Hej, när jag var 16 fick jag och min familj PUT med stöd av kap 12. paragraf 18 första stycket 3 i utlänningslagen (2005:716). Idag lever vi ett skötsamt liv (inget brott, har jobb, hus etc) Kan migrationsverket återkalla vårt PUT om vi har åkt till hemlandet? Eller i vilka andra fall kan de återkalla vårt PUT? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du främst undrar om era permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om ni åkt till hemlandet. Du undrar även på vilka andra grunder era permanenta uppehållstillstånd skulle kunna återkallas. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i utlänningslagen (UtlL).


Permanenta uppehållstillstånd ger ett väldigt starkt skydd
Du skriver att du och din familj fått PUT vilket betyder permanent uppehållstillstånd. Denna typ av uppehållstillstånd ger er en mycket stark rätt att stanna i Sverige, oavsett på vilken grund ni fått tillstånd. Ni behöver exempelvis inte ansöka om nytt uppehållstillstånd med jämna mellanrum där era skäl ska prövas på nytt, som är fallet vid tillfälligt uppehållstillstånd.


Permanenta uppehållstillstånd kan endast återkallas i vissa fall
Ett permanent uppehållstillstånd kan inte återkallas hur som helst. För att det ska kunna hända måste det finnas en återkallelsegrund i lagen. Det är i så fall Migrationsverket som beslutar om att uppehållstillståndet ska återkallas (7 kap. 8 § första stycket UtlL).


De situationer som enligt nu gällande regler kan göra att man förlorar sitt permanenta uppehållstillstånd är:


· Om man medvetet har lämnat felaktiga uppgifter när man ansökte om uppehållstillståndet, eller undvikit att lämna viktiga uppgifter som hade betydelse för rätten till tillstånd. Har man dock haft uppehållstillstånd i mer än fyra år krävs att det är tal om mycket allvarliga saker för att återkallelse ska kunna ske (7 kap. 1 § första stycket UtlL)

· Om man flyttar från Sverige (7 kap. 7 § UtlL)

· Om man döms för ett brott som kan leda till strängare påföljd än böter (8 a kap. 1 § UtlL)


Era permanenta uppehållstillstånd skulle kunna återkallas om ni flyttar från Sverige
Era uppehållstillstånd skulle alltså kunna återkallas om ni medvetet lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan om tillstånd eller undvikit att lämna viktiga uppgifter (7 kap. 1 § första stycket UtlL). Jag tolkar det du skriver som att det inte finns något som tyder på att ni gjort något av detta.


Era uppehållstillstånd skulle även kunna återkallas om ni dömts för brott som kan leda till strängare påföljd än böter (8 a kap. 1 § UtlL). Du skriver dock att ni lever ett skötsamt liv och inte har dömts för någon brottslighet vilket gör att jag tolkar det som att denna grund för återkallelse inte heller borde bli aktuell i ert fall.


Den grund för återkallelse som skulle kunna bli aktuell är om ni flyttar från Sverige (7 kap. 7 § UtlL). Det viktiga i det fallet är att ni ska ha haft avsikt att flytta härifrån. Du skriver bara att ni har åkt till hemlandet, vilket jag tolkar som att ni endast är på besök där eller liknande. Då kan Migrationsverket inte återkalla era permanenta uppehållstillstånd, utan för att det ska kunna bli aktuellt måste ni som sagt ha flyttat från Sverige mer permanent.


Om det är så att ni skulle vilja flytta härifrån och önskar att ha kvar era permanenta uppehållstillstånd kan ni anmäla det till Migrationsverket innan ni åker. Då kan ni bo utanför Sverige i två år utan att det påverkar era uppehållstillstånd. Om ni bor utomlands längre än två år i ett sådant fall och inte flyttar tillbaka till Sverige får dock Migrationsverket lov att återkalla era tillstånd.


Slutsats
Era permanenta uppehållstillstånd skulle alltså kunna återkallas om någon av de tre situationer som jag beskrivit ovan föreligger. Det som är mest aktuellt att titta på i ert fall är dock om ni har flyttat från Sverige. Om ni bara är på besök i hemlandet borde Migrationsverket inte ha rätt att återkalla era tillstånd.


Om ni däremot vill flytta härifrån kan ni bo utanför Sverige i två år utan att Migrationsverket får återkalla era tillstånd. Det gäller så länge ni innan flytten har anmält till Migrationsverket att ni vill behålla era uppehållstillstånd.


Vill du läsa mer om vad som gäller kring permanenta uppehållstillstånd och återkallelse av sådana kan du göra det på Migrationsverkets hemsida.


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”