Kan ett par anses vara sambos om den ena partnern redan är gift?

Hej!

Jag har varit tillsammans med min pojkvän som bor i X land sen 2014

Tyvärr så kommer han ifrån en kultur och traditioner där man måste följa familjens regler. Dem gifte bort honom med någon han inte älskar eller lever ihop med.

Det är också svårt för han att skilja sig på papper pga hon vägrar och hotar med massa och familjerna sätter press. Dem är separerade men fortfarande gifta på papper. Detta har tagit på oss otroligt mycket och båda lever med sorg. Jag vill hämta hit honom oavsett vad det krävs för mig. Vi vill leva tillsammans vi vill gifta oss eller även om det går med sambo.

Kan jag hämta hit honom som sambo om vi inte kan gifta sig? Eller finns det någon annan väg att gå? Vill bara tillägga att i hans land får han vara gift med fler än 1. Men han vill inte vara gift där längre.

Vi vill bo tillsammans i sverige och skapa familj här.

Detta har påverkat mitt liv så otroligt mycket skulle göra allt för att få det funka på vilket sätt som helst.

Vad finns det för hjälp att få?

Om vi inte kan gifta oss, går det som sambo?

Om det inte går med båda vilken väg funkar för att få honom hit?

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att svara på din fråga om vad som gäller för ett samboförhållande. Jag kommer tillämpa Sambolagen (SamboL), Äktenskapsbalken (ÄktB) och Brottsbalken (BrB) i mitt svar.

Kan ett par anses vara sambos om den ena partnern redan är gift?

Det som krävs för att betraktas som sambos är att ingen av samborna är gifta. Detta innebär alltså att ett par inte kan betraktas som sambos om en av samborna är gift (1 § 3 st. SamboL).

Det går inte heller att du och din partner gifter er, då det utgör ett äktenskapshinder. En person kan alltså inte ingå ett nytt äktenskap om denna redan är gift (2 kap. 4 § ÄktB). Innan ett äktenskap ingås sker en hindersprövning av Skatteverket, detta på begäran av dig och din partner (3 kap. 1 § ÄktB). Det är vid hindersprövningen som Skatteverket kollar om det föreligger något äktenskapshinder. Det par som begär hindersprövning ska skriftligen på heder och samvete uppge om någon av er har ingått i ett äktenskap eller låtit registrera ett partnerskap (samboförhållande) (3 kap. 3 § 2 st. ÄktB).

Eftersom din partner redan är gift, kommer det framkomma i de uppgifterna som ni lämnar in till Skatteverket att ett äktenskapshinder föreligger. Ni kommer därför inte kunna gifta er. Om ett par lämnar in en oriktig försäkran så gör de sig skyldiga till brottet osann försäkran, detta då en försäkran om tidigare äktenskap lämnas under straffansvar (15 kap. 10 § BrB). Om det däremot ändå skulle uppkommit ett äktenskap mellan paret är detta inte ogiltigt, men att gifta sig med mer än en person är ett brott (tvegifte) (7 kap. 1 § BrB). Att en gifter sig med en annan som redan är gift innebär att makarna i det tidigare äktenskapet, din partner och hans fru, får rätt att skiljas utan betänketid (5 kap. 5 § 2 st. ÄktB).

Sammanfattning och vägledning

Eftersom din partner redan är gift kan ni inte ingå ett samboförhållande eller ett äktenskap. Detta innebär att ni inte kommer uppfylla kraven om att vara antingen gifta, ingå ett registrerat partnerskap eller samboförhållande för att din partner ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Det jag kan rekommendera er är att försöka få igenom en skilsmässa i det landet din partner har ingått äktenskapet. Som det ser ut just nu kommer ni inte att kunna gifta er eller ingå ett samboförhållande och detta beror just på att din partner redan är gift.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”