Kan ett par anses vara sambos i lagens mening om den ena parten formellt är gift? Ärver sambor varandra?

FRÅGA
Hej.Min sambo är från England och är skild. När han registrerade sig boende i Sverige och fick svenskt personnummer så blev han registrerad som gift för han hade inte skilsmässa dokumentet här. Vi är sambos som sagt. Det jag undrar är vad händer om jag dör? Ärver han mig?Räknas vi som sambos även om han är "gift"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Så länge din sambo är registrerad som gift så kan inte ni betraktas som sambos i lagens mening. Detta framgår av 1 § Sambolagen, som föreskriver i tredje stycket att lagen endast gäller samboförhållanden där ingen är gift.

Om du dör kommer inte heller din sambo att ärva dig. Detta är dock inte ett resultat av att ni inte betraktas som sambos i lagens mening, då inte heller de som omfattas av sambolagen har någon arvsrätt i varandras kvarlåtenskap. Det som händer med rättsförhållandet mellan två sambor som omfattas av sambolagen är bland annat att de vid ett upphörande av samboförhållandet har rätt att begära bodelning av gemensam bostad och bohag. Vissa andra rättigheter kan också medfölja såsom övertagande av bostad av den bäst behövande. Under förutsättning att du inte har skrivit ett testamente som föreskriver något annat kommer därmed din kvarlåtenskap att fördelas i enlighet med 2 kap. ärvdabalken när du avlider - det vill säga i första hand kommer dina barn ärva och i andra hand dina föräldrar eller syskon.

Om ni önskar att bli betraktade som sambos i lagens mening torde detta dock inte vara något större problem. Engelska beslut om äktenskapsskillnad ska nämligen erkännas omedelbart i Sverige enligt reglerna inom internationell privaträtt (artikel 21 Bryssel IIa förordningen). Om din sambo således numera har tillgång till skilsmässodokumentet kan han få detta registrerat i folkbokföringsregistret och därmed även formellt få äktenskapet upplöst i Sverige. Detta kan han i så fall göra genom att vända sig till skatteverket. Se mer om detta här:

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/skilsmassapartnerskapsskillnad.4.76a43be412206334b89800020622.html

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88198)