Kan ett ogiltigt testamente bli giltigt efteråt?

Om ett testamente ej är bevittnat av två vittnen anses det väl vara ogiltigt, eller? Advokaten som har hand om bouppteckningen efter min avlidna faster medger att: Testamentet som min faster skrivit inte uppfyller formkraven enligt ärvdabalken, då det inte är bevittnat, varför det formellt är ogiltigt men att handlingens ogiltighet kan "botas" genom att testamentet godkänns av de legala arvingarna och då bli giltigt. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Är testamentet ogiltigt?
Ja, precis som din advokat har meddelat krävs enligt lag två vittnen för att testamentet ska anses giltigt, 10 kapitlet 1 § ärvdabalken.

Kan ogiltigheten "botas"?
Ja, även detta är korrekt. Ett godkännande av testamente medför i allmänhet att rätten till klandertalan försvinner, vilket kan utläsas ut rättsfallet NJA 1992 s. 820. På detta vis "botas" ogiltigheten.

Vänliga hälsningar

Alicia AbreuRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning