Kan ett mål prövas på nytt efter att domen vunnit rättskraft om den tilltalade erkänner?

2020-12-04 i Domstol
FRÅGA
Om en sexförbrytare blir frikänd i tingsrätten, kan han senare ändra domslutet genom att erkänna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om en åtalad person blir frikänd i tingsrätten kan domen överklagas (49 kap. 1 § RB). Överklagan ska göras inom tre veckor från den dag domen meddelades (51 kap. 1 § RB). I domen inte överklagas vinner den rättskraft, vilket innebär att målet inte kan prövas på nytt (30 kap. 9 § RB). Efter att domen vunnit rättskraft finns bara två sätt att angripa den: klagan över domvilla eller begära resning. Klaga över domvilla kan bara göras om det funnits något formellt fel, exempelvis att det förelegat ett rättegångshinder eller begåtts ett grovt rättegångsfel (59 kap. 1 § RB). För att beviljas resning till den tilltalades nackdel krävs exempelvis att ett vittne har lämnat ett falskt vittnesmål eller, för brott där fängelse i mer än ett år är föreskrivet, det åberopas en ny omständighet eller bevis där det görs sannolikt att omständigheten hade lett till en fällande dom (58 kap. 3 § RB). För att målet på nytt ska kunna prövas efter att tingsrättens dom vunnit rättskraft krävs därför att det görs sannolikt att hans erkännande skulle lett till en fällande dom, vilket inte är en självklarhet då det vanligen krävs mer bevisning än den tilltalades erkännande för en friande dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?