Kan ett mål om ringa stöld avslutas utan en rättegång?

2021-03-04 i Strafföreläggande
FRÅGA
Jag har åkt fast för ringa stöld. Jag har erkänt, men vet inte om att jag har gjort detta. Under polisförhör fick jag se filmen från butikens övervakningskamera, jag bröt ihop totalt när jag ser vad jag gjorde. Jag har varit under hård press under många år o har alltid varit ärlig och vill göra rätt, känner inte igen mig själv att göra så här. Nu ska jag till rättegång. Varför kan de inte bara ge straff istället för rättegång när jag har erkänt, kostar en massa onödig tid o pengar för samhället. Jag mår psykiskt väldigt dålig för detta o skäms o tycker det känns extremt jobbigt med rättegång, vad kan man göra?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till frågor om brottmål är det brottsbalken och rättegångsbalken som man får vända sig till.

Jag uppfattar det som att du undrar varför du behöver infinna dig vid en rättegång eftersom du har erkänt till brottet. I vissa fall kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande till den misstänkte. Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda, som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 2 § första stycket första meningen rättegångsbalken). Detta ersätter alltså en vanlig rättegång på så sätt att man godkänner strafföreläggandet och betalar böterna som stadgas i strafföreläggandet.

Bötesstraff får föreläggas genom strafföreläggande beträffande brott för vilket böter ingår i straffskalan (48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken). I ditt fall är brottet som begåtts ringa stöld, vilket regleras i 8 kap. 2 § brottsbalken. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i sex månader. Eftersom böter ingår i straffskalan finns alltså möjlighet till att ett strafföreläggande kan meddelas.

Det avgörande är dock ifall åklagaren faktiskt gör bedömningen att det kan bli aktuellt med ett strafföreläggande i ditt fall. Det föreligger alltså ingen skyldighet för åklagaren att meddela strafföreläggande per automatik bara för den misstänkte erkänner till brott. Exempelvis kan det vara fallet att det är oklart vilket straff som ska utdömas, och då måste man hålla en rättegång. I ditt fall finns det dessvärre inget annat alternativ än att infinna sig vid rättegången.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (105)
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?
2021-09-11 Kan man överklaga en godkänd bot?
2021-08-14 Kan mn godta ett strafföreläggande i efterhand?

Alla besvarade frågor (96382)