Kan ett leasingavtal sägas upp?

2017-04-29 i Avtal
FRÅGA
Kan jag säga upp ett påskrivet avtal på leasingbil innan den levererats
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så, att du funderar kring möjligheten att avbeställa en leasad bil eller säga upp ett leasingavtal före leverans.

Till att börja med är leasing en blandning mellan ett kreditköp och en långtidshyra. Det liknar ett avbetalningsköp (kreditköp), men juridiskt sett betraktas det som hyra. När det gäller hyresavtal för så kallade lösa saker, finns det inte några exakta bestämmelser för vad avtalet måste reglera. Avtalsrätten är till stor del dispositiv, vilket innebär att det råder en avtalsfrihet mellan näringsidkaren och konsumenten att själva bestämma vilka avtalsvillkor som ska gälla mellan dem. Av denna anledning är det viktigt att du som vill leasa en bil läser igenom avtalet noga före det att du ingår avtalet.
(Det finns dock vissa bestämmelser som är tvingade till en konsuments förmån, dessa kan med andra ord inte avtalas bort).

För att ta reda på om det finns en möjlighet för dig att avbeställa tjänsten eller säga upp ett ingått leasingavtal före det att bilen har levererats, måste du alltså kika i leasingavtalet eller vända dig till leasingbolaget för att undersöka om denna möjlighet finns.
Vid en granskning av leasingavtal som har gjorts av Konsumentverket har det visat sig att om en konsument ångrar sig och vill avbeställa leasingen före det att bilen levererats, kan det kosta en rejäl summa pengar. Leasingbolaget måste dessutom gå med på en avbeställning för att det ska kunna ske. Det kan vara så att du blir tvungen att betala för leasingbolagets kostnader till leverantören och en avbeställningsavgift på 2 procent av nybilspriset eller lägst 3 000 kronor. (Det är dyrare än om du måste avbryta ett vanligt bilköp). Detta beror dock helt på vad som står i ditt aktuella leasingavtal och vad leasingbolaget är villig att gå med på till konsumentens fördel.

Vidare enligt Konsumentverkets granskning, så har leasingtagaren generellt sett ingen rätt att säga upp leasingavtalet i förtid. Detta gör att konsumenten är bunden till avtalet under hela den överenskomna löptiden, vilket ofta är på 3 år. Dock kan konsumenten säga upp avtalet i förtid om leasingbolaget samtycker till att göra det.
Vid kreditköp av en bil har en konsument dock alltid möjlighet att säga upp krediten i förtid genom att betala den aktuella skulden (se 32 § konsumentkreditlagen). Eftersom att leasingavtal är ett avtal om hyra i juridisk mening, blir konsumentkreditlagen inte tillämplig på leasingfall. I jämförelse med ett kreditköp av en bil utsätter sig konsumenten alltså ur det perspektivet för en större ekonomisk risk genom att privatleasa en bil.

Sammanfattningsvis råder jag dig till att läsa igenom leasingavtalet för att undersöka vilka möjligheter du har att avbeställa eller säga upp leasingavtalet i förtid. Om du inte lyckas hitta något i avtalet som reglerar detta eller har svårt att förstå avtalsvillkoren, råder jag dig till att ta kontakt med leasingbolaget för att undersöka saken vidare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vi på Lawline önskar dig ett stort lycka till med leasingavtalet. Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1511)
2021-07-27 Måste man betala hyra om man inte sammanbor längre och avtal saknas?
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?

Alla besvarade frågor (94271)