Kan ett lån vara förskott på arv?

2019-02-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag undrar följande: jag har fått ett skuldebrev på en viss summa pengar av mina föräldrar. Men jag är nästan säker att min bror fått samma summa men som gåva, då ska väl hans summa räknas som förskott på arv? Min summa är mer än tio år gammal och något nytt skuldebrev är inte skrivit därför ska väl inte detta tagas upp som förskott på arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som är förskott på arv. Om lånet till dig och gåvan till din bror kan anses vara förskott på arv. Förskott på arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Gåvor till bröstarvingar (barn) presumeras vara ett förskott på arv om inte annat anges eller på grund av omständigheterna vid gåvans givande. Exempelvis om det föreligger ett gåvobrev som säger att gåvan inte ska anses vara förskott på arv, ska gåvan inte beaktas som ett förskott. Gåvan ska då inte tas upp som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB).

Gåvan till din bror kommer därför att presumeras vara ett förskott på arv, om inte era föräldrar har visat/angivit på något sätt att gåvan inte ska vara ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB).

Gällande lånet/skuldebrevet är det en skuld som du har till det framtida dödsboet, vilket innebär att det egentligen ska kunna krävas tillbaka av dödsboet/dina föräldrar. Eftersom det är ett lån så ska det inte ses som ett förskott på arvet. Dock om avsikten med lånet var att du inte skulle betala tillbaka lånet, eller att lånet ska avskrivas vid deras död, kan lånet ses som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ÄB, lagkommentarer till 6 kap. 1 § ÄB). Det är därför svårt att säga i fall ditt lån kommer att ses som ett förskott på arvet eller inte, eftersom det bakomliggande syftet med lånet kommer att påverka det.

Även reglerna rörande preskription kan spela roll. En skuld förfaller om det inte sker ett preskriptionsavbrott (ex. en påminnelse) inom 10 år. Därför kan lånet vara förfallen enligt reglerna rörande preskription. Att det därmed inte föreligger någon betalningsskyldighet för dig. Vilket också påverkar om det kan ses som ett förskott på arv och avräknas enligt reglerna kring det (6 kap. ÄB, Preskriptionslagen).

Det är därför svårt utifrån frågan att säga om den summan du fick som lån kommer anses vara ett förskott på arv eller inte. Men också om din betalningsskyldighet har förfallit på grund av att skulden är preskriberad.

Hoppas att svaret på frågan var till hjälp!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1019)
2019-08-18 Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?
2019-08-16 Sälja bostadsrätt till underpris, förskott på arv gällande barnbarn?
2019-08-15 Utgör gåva till bröstarvinge förskott på arv?
2019-08-14 ​Ska en gåva till en bröstarvinge given för sex år sedan tas med i bouppteckningen?​

Alla besvarade frågor (72173)