Kan ett krav på att studera psykologi inom lärarutbildningen utgöra diskriminering?

Lärarhögskola tvingar mig förespråka psykologi på omtenta, men min religion förbjuder mig studera psykologi. Har lärarhögskola laglig rätt att på detta vis diskriminera emot min religion, dvs kan jag som religiös inte bli lärare?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

För att besvara din fråga behöver vi kika i diskrimineringslagen. Lärarhögskolan omfattas av diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § och innebär mer konkret att skolan inte får diskriminera någon student baserat på de diskrimineringsgrunder som anges i 1 kap. 1 § där religion och trosuppfattning ingår som diskrimineringsgrunder. 

I ditt fall rör det sig om indirekt diskriminering (1 kap. 4 § andra punkten) vilket innebär att du på grund av ett kriterium som framstår som neutralt missgynnas på grund av din religion. Till skillnad från direkt diskriminering (1 kap. 4 § första punkten) kan indirekt diskriminering i vissa fall vara tillåten. Det gäller om den bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet som diskriminerar dig har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. I ditt fall kan det alltså vara berättigat att att ha ett krav på att man ska studera och skriva tentor inom psykologi för att kunna bli lärare. 

Vad som är ett berättigat syfte och om åtgärden från högskolan har varit proportionerlig i ditt fall är det svårt för mig att gå in på mer i detalj, det beror som sagt på och man behöver göra en individuell bedömning i varje enskilt fall. I ett tidigare rättsfall har domstolen t.ex. kommit fram till att det inte stod i strid med diskrimineringslagen att neka en blivande barnmorska anställning, då hon på grund av sin tro och livsåskådning inte ville utföra aborter. Du hittar rättsfallet här


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar,

Evelina OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”