Kan ett köp av hus utgöra förskott på arv?

2018-01-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo köpte ett hus av mina föräldrar 2007 för 470.000:-med taxeringsvärde på 400.000:- vi betalade halva beloppet var och ett köpebrev undertecknades.Nu hävdar mina syskon att det var ett förtida arv och att det skall dras av på min arvslott vid framtida bouppteckning kan tilläggas att min mor fortfarande lever och hon vidhåller att det ej var ett förtida arv.Går ej att uppskatta marknadsvärdet vid köpet 2007 då det ej finns några liknande försäljningar i området och huset var renoverat till hälften.Hur kan man göra för att lösa detta problem?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer dela upp svaret mellan huruvida det rör sig om en gåva, och om denna i sådana fall utgör förskott på arv.

Vad krävs för att en fastighetsöverlåtelse ska utgöra en gåva?

Generellt gäller att en gåva är en benefik rättshandling, vilket betyder att den sker utan någon motprestation. I vissa fall kan dock även ett köp bedömas som gåva, om köpeskillingen klart understiger värdet på varan. I ert fall ligger priset dock klart över taxeringsvärdet, vilket enligt min bedömning innebär att det rör sig om ett köp och inte en gåva.

Om överlåtelsen skulle utgöra en gåva, skulle det då vara ett förskott på arv?

När man behandlar förskott på arv är det ofta lättare att förstå resonemanget om man först förstår syftet med regeln. Förskott på arv är reglerat i ärvdabalken 6 kapitlet 1 §. Ur lagen kan vi utläsa att gåvor som arvlåtaren ger till sin bröstarvinge under sin livstid ska ses som ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Lagen är skriven för att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna, men den är inte tvingande. Det är alltså fullt möjligt att ge en gåva till sin bröstarvinge utan att detta skall innebära ett förskott på arv, om detta t.ex. anges i gåvobrevet.

Eftersom din mor vidhåller att köpet inte ska utgöra förskott på arv bör ni dokumentera detta på ett tillfredsställande sätt, t.ex. ett undertecknat intygande, men det finns inget formkrav så länge det framgår att avsikten med gåvan var att den inte skulle utgöra förskott på arv.

Sammanfattningsvis utgör husköpet troligen inte någon gåva, varför det inte rör sig om förskott på arv. Skulle så ändå vara fallet, är dessa regler inte tvingande och du och din mor kan själva komma överens om att det inte ska utgöra något förskott.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?