Kan ett helt kontor på myndighet anses jävigt?

2017-06-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan samtliga handläggare på ett kontor vid en statlig myndighet (lantmäteriet) anses jäviga p g a att sökanden till ett lantmäteriärende är kusin med maken till en handläggare på kontoret. Kusinens maka handlägger inte ärendet. Det görs av en annan förrättningslantmätare. Kan hela kontoret anses som jävig då.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nej, så länge inte kusinens maka är med i handläggningen av ärendet så uppstår inte jäv. Regler om handläggning hos förvaltningsmyndighet finns i förvaltningslagen (1 §) och jävsbestämmelserna i 11-12 §§. I 11 § regleras vilka personer som kan vara jäviga. Bland annat kan jäv uppstå om saken angår en själv eller ens make eller om ärendets utgång kan betyda synnerlig nytta eller skada för en själv eller närstående. Av de omständigheter du nämner i din fråga finns inget som tyder på risk för jäv. Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (665)
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?
2021-07-12 Hur länge kan en myndighet dröja med att avgöra ett ärende?

Alla besvarade frågor (94276)