Kan ett helt kontor på myndighet anses jävigt?

Kan samtliga handläggare på ett kontor vid en statlig myndighet (lantmäteriet) anses jäviga p g a att sökanden till ett lantmäteriärende är kusin med maken till en handläggare på kontoret. Kusinens maka handlägger inte ärendet. Det görs av en annan förrättningslantmätare. Kan hela kontoret anses som jävig då.

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nej, så länge inte kusinens maka är med i handläggningen av ärendet så uppstår inte jäv. Regler om handläggning hos förvaltningsmyndighet finns i förvaltningslagen (1 §) och jävsbestämmelserna i 11-12 §§. I 11 § regleras vilka personer som kan vara jäviga. Bland annat kan jäv uppstå om saken angår en själv eller ens make eller om ärendets utgång kan betyda synnerlig nytta eller skada för en själv eller närstående. Av de omständigheter du nämner i din fråga finns inget som tyder på risk för jäv. Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”