FrågaFAMILJERÄTTGod man06/02/2021

Kan ett godmanskap avslutas på grund av att personen blir sambo?

Jag och min pojkvän funderar på att flytta ihop och bli sambos. Jag har en godman och undrar om jag förlorar min godman för att jag skaffar en sambo?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om godmanskap vilket det finns regler om i Föräldrabalken (FB).

Inledning

Min uppfattning är att din fråga är om du kommer att förlora din gode man på grund av att du blir sambo med din pojkvän. Det finns olika sorters av godmanskap och i mitt svar på din fråga kommer jag utgå från att du myndig. För att svara på frågan kommer jag att beskriva när ett godmanskap kan avslutas och när ett godmanskap inte längre behövs.

När kan ett godmanskap avslutas?

Inledningsvis vill jag upplysa om att ett godmanskap är frivilligt och kräver att personen i frågan samtycker till att ha en god man. Ett godmanskap kan avslutas av flera anledningar. Exempelvis ska godmanskapet avslutas om det inte längre behövs (11 kap. 19 § FB). Behovet av en god man finns inte om personen kan klara sig utan hjälp med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom. För att en person ska kunna få en god man ska personen i fråga behöva hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom (11 kap. 4 § FB). Exempelvis kan en person behöva hjälp med att betala sina räkningar.

Det finns ingen juridisk anledning till att avsluta ett godmanskap på grund av att en person blir sambo. Däremot ska ett godmanskap avslutas om det inte längre behövs.

Om godmanskapet inte längre behövs och existerar på grund av att en person inte kunnat bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, ska beslutet om entledigande (avsättandet) av den gode mannen beslutas av tingsrätten (11 kap. 19b § FB).

Sammanfattning

Ett godmanskap kan avslutas om behovet för ett godmanskap inte längre finns. Godmanskapet bygger på frivillighet, vilket innebär att du samtycker till att ha en god man. Du kommer inte att förlora din gode man på grund av att du blir sambo. Det beror på att ett samboskap inte utesluter ditt behov av en god man. Om du har en god man för att kunna bevaka din rätt, sörja för din person eller förvalta din egendom så är det tingsrätten som fattar beslut om att avsluta godmanskapet. Det innebär att godmanskapet inte kommer att avslutas automatiskt.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000