Kan ett godkänt strafföreläggande omprövas om någon frias?

2018-11-22 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej!Om vi säger att 5 personer har fått hem strafföreläggande för gemensamt innehav av narkotika (ringa narkotikabrott) och tre väljer att betala, medans de återstående två väljer att gå vidare till åtal; vad händer ifall de två som går vidare till åtal blir friade? Blir det omprövning för de som redan betalt strafföreläggande?Tack för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad ett strafföreläggande är och sedan för vilka möjligheter som finns att dra tillbaka eller överklaga ett strafföreläggande. Sist kommer jag skriva ett konkret svar på din fråga.

Eftersom din fråga handlar om strafföreläggande blir rättegångsbalken (RB) tillämplig.

Vad är ett strafföreläggande?

Vid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Ett strafföreläggande är ett meddelande om att du är misstänkt för ett brott och du kan antingen välja att erkänna brottet och godkänna strafföreläggandet eller inte godkänna det, se RB 48 kap. 2 §. Ett strafföreläggande ska innehålla ett antal uppgifter, dessa inkluderar bland annat: information om åklagaren, den misstänkte, brottet och straffet, se RB 48 kap. 6-7 §§. När man godkänner ett strafföreläggande, genom att erkänna och betala boten, gäller det som en dom som vunnit laga kraft, se RB 48 kap. 3 §. Detta innebär alltså att eftersom du godkänt strafföreläggandet gäller det som ifall en domstol skulle utfärdat en dom.

Här kan du läsa om vanliga frågor och svar kring strafföreläggande.

Går det att dra tillbaka/överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?

Möjligheterna att överklaga ett strafföreläggande efter att man godkänt det är begränsade. De enda möjligheterna till att överklaga strafföreläggandet är:

1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.

2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt.

3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag, se RB 59 kap. 6 §.

Överklagandet måste även ske inom ett år från att du betalat boten, se RB 59 kap. 7 §. Det krävs alltså att det begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet för att du ska kunna överklaga det. Skulle det exempelvis i efterhand framkomma att det inte fanns förutsättningar för ett åtal skulle man kunna överklaga strafföreläggandet, se RB 48 kap. 5 §. Det krävs alltså att det begåtts någon form av fel vid ärendets behandling eller att någon annan speciell allvarlig omständighet föreligger, vilket är ytterst ovanligt. Möjligheterna att överklaga ett strafföreläggande i efterhand är alltså väldigt små.

Svar: Ett godkänt strafföreläggande får samma effekt som en dom som vinner laga kraft. Om en person väljer att godkänna ett strafföreläggande påverkas inte det av att en annan person väljer att neka sitt strafföreläggande och eventuellt frikänns senare, förutsatt då att det inte begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet som ger en rätt att överklaga, men detta är som som sagt väldigt ovanligt. Svaret på din fråga är alltså nej det blir ingen omprövning för de som redan godkänt sitt strafföreläggande.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97647)