Kan ett förvaltarskap ärvas?

2021-04-17 i God man
FRÅGA
https://lagen.nu/1949:381#K11R2Läst här att godmanskap inte kan ärvas. Kan förvaltarskap ärvas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt korta svar på din fråga är nej, det går inte att ärva förvaltarskap. Däremot kan en förvaltares vuxna barn utses som ny förvaltare om denne person är lämplig och villig att åta sig uppdraget. Men förvaltarskapet går inte i arv så att man automatiskt får rollen utan domstolsprövning krävs.

När en förvaltare dör
Förvaltarskap utses om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och godmanskap inte är tillräckligt. Det är domstol som får utse förvaltare (11 kap. 7 § Föräldrabalken). Det här innebär att om en förvaltare dör så kan inte förvaltarens arvingar ärva förvaltarskapet då domstol måste besluta om vem som är förvaltare. Dör en förvaltare ska den som är dödsbodelägare till förvaltaren genast anmäla dödsfallet till den överförmyndare om har tillsyn över förvaltarskapet (11 kap 22 § Föräldrabalken).

Det går inte att ärva förvaltarskapet
Behövs fortfarande förvaltare får då ny sådan utses av domstol. För att vara förvaltare ska en rättvis, erfaren och i övrigt lämplig person utses. Denna lämplighet ska även kontrolleras . Om den som är i behov av förvaltare föreslår en viss person som förvaltare ska rätten förordna denna person att bli förvaltare om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget (11 kap. 12 § Föräldrabalken). Det innebär att om exempelvis den enskildes förvaltare dör och denne vill utse förvaltarens vuxna barn till förvaltare och denne person är lämplig och vill ta på sig uppdraget så ska rätten utse personen till den nya förvaltaren. Däremot kan man inte ärva förvaltarskapet automatiskt utan domstolsprövning behöver göras..

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96465)