Kan ett försäljningsförbud i ett testamente upphävas?

2017-10-09 i Testamente
FRÅGA
hejÄr det juridiskt hållbart att villkora ett testamente så att den som ärver en fastighet efter sina föräldrar inte får sälja hela eller delar av fastigheten under sin livstid. Har kommit i kontakt med ett sådant testamente och förbehållet ställer till stora problem för arvtagaren som inte har förmåga ekonomiskt eller på annat sätt att underhålla fastigheten. Finns det sätt att "frigöras" från förbehållet. Hälsn/ Undrande
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel är ett försäljningsförbud i ett testamente bindande, vilket innebär att testamentstagaren inte får sälja den egendom som är förenad med ett sådant förbud. Föreligger särskilda skäl får dock Kammarkollegiet besluta att villkoret inte längre ska gälla genom så kallad permutation (1 § permutationslagen). Det finns alltså en begränsad möjlighet att frigöra sig från bindande försäljningsförbud som har meddelats i ett testamente.

Jag kan dock inte svara på huruvida sådana särskilda skäl föreligger i det här fallet. Det ska göras en individuell bedömning där bl.a. ändrade förhållanden kan tala för att permutation ska beviljas. Om försäljningsförbudet uppenbarligen skulle strida mot avsikten hos den som skrev testamentet kan detta också vara skäl för att bevilja permutation.

den här sidan kan du hitta information om hur en ansökan om permutation går till. Mitt råd är att kontakta Kammarkollegiet för att få närmare upplysningar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2998)
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?
2021-12-31 Sonen är skuldsatt kan vi testamentera till barnbarnen istället

Alla besvarade frågor (98466)