FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/06/2018

Kan ett företag vägra att ingå avtal med en gammal kund pga enl. dem illojalt beteende?

Hej har en liten fråga ang en situation om jag har varit med om och jag undrar om det går under diskrimineringslagen.

Det är så att jag har varit med om att jag inte fått hyra en plats/parkering pga att en bekant inte betalat sin räkning till detta företag. Är det så att jag ska bli straffad för att denne inte betalar sina räkningar? Jag har varit kund hos detta företag i 3 år och skött mig exemplariskt betalat min hyra osv. Nu tycker ägaren att jag har varit illlojal till dom och hållit denne bekant om ryggen .det de gör är att de dömmer mig fast jag har gjort allt för att denna person ska betala. Har även lämnat telefon nr och adress till dom till den här personen och de tycker fortfarande att jag inte hjälpt dom. Ska det vara så att jag ska betala skulden bara för att jag känner personen i fråga. Får det vara så att ett företag får straffa mig för att inte en annan person väljer att sköta sig. Det är så mycket runt det här fallet som jag tycker de gjort fel och så mycket jag kan berätta. Och jag är otroligt tacksam om ni kan vägleda mig vart jag kan vända mig.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det av din fråga rör sig situationen om avtalsrätt.Detta område styrs till stor del av olika rättsprinciper, vilka ofta inte finns nedskrivna i lag. Jag kommer inleda med en kort sammanfattning och sedan går jag igenom den avtalsrättsliga regleringen. Därefter går jag snabbt igenom diskrimineringslagen. Jag avslutar med några förslag på hur du kan gå vidare.

Sammanfattning

I Sverige råder avtalsfrihet vilket innebär att man som utgångspunkt är fri att välja vem man vill ingå avtal med. Företaget ifråga har alltså som utgångspunkt ingen skyldighet att hyra ut parkeringsplats till dig. Efter vad jag förstått av din fråga har du inte heller blivit diskriminerad i lagens mening. Om det däremot är så att de begått avtalsbrott kan situationen se annorlunda ut.

Avtalsrättslig reglering

Den avtalsrättsliga utgångspunkten är att det råder avtalsfrihet mellan alla parter. Man är alltså som huvudregel inte tvungen att ingå avtal, exempelvis hyra ut en parkeringsplats, till någon om man inte vill. Vid vissa typer av avtal gäller s.k. kontraheringsplikt, vilket innebär en skyldighet för den ena parten att ingå avtal. Detta gäller bland annat vid monopolställningar eller när det kan anses behövas för att främja den fria konkurrensen. Även sociala skäl kan påkalla kontraheringsplikt. Av informationen i din fråga tror jag inte att man skulle kunna anse att företaget har kontraheringsplikt. De har alltså rätt att inte hyra ut en parkeringsplats till dig, såvida de inte diskriminerar.

Eftersom du säger att du varit kund i tre år har du såklart haft ett avtal tidigare. Om de genom att inte hyra ut till dig begår ett avtalsbrott så kan situationen se annorlunda ut, men det beror på hur ert avtal ser ut.

Diskrimineringslagen

För att något ska räknas som diskriminering i lagens mening måste situationen falla in under en av de diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen. Annars anses man inte, rent rättsligt, ha blivit diskriminerad. De grunder som finns är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 4 § DiskL). Som jag förstår din fråga handlar den inte om någon av ovanstående grunder och då har företaget, i lagens mening, inte agerat på att diskriminerande sätt.

Vad du kan göra

Eftersom jag inte vet hela bakgrunden och allt som har hänt i din situation kan jag tyvärr inte svara på om du har en chans att ta detta vidare. Avtalsfriheten är en stark princip inom avtalsrätten, även om den i denna situation självklart leder till en besvärlig situation för dig. Om du tror att de kanske begått ett avtalsbrott är du varmt välkommen att kontakta våra jurister för vidare hjälp. Du kan även ta kontakt med konsumentombudsmannen. Om parkeringen är i anslutning till ditt boende kan du möjligtvis prova att kontakta din bostadsrättsföreningen, eller hyresgästförening och se om de kan hjälpa dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Sara JönssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning