Kan ett företag med ett nyregistrerat varumärke hindra ett annat företag från att använda ett liknande varumärke som inte är registrerat?

Hej,

Jag skapade 2019 en hemsida som heter [G.F.] och har sedan det livnärt mig på detta. Dum nog registrerade jag inte namnet [G.F.] eller skapade de som varumärke. Nu har en konkurrent [V.F.&F.] registrerat de som skyddat varumärke. De blev godkänt 2020-12-31. Denna konkurrent har nu kontaktat mig och säger att jag har 6 dagar på mig att upphöra med min verksamhet eftersom jag gör "Varumärkesintrång". Till saken hör att jag kontaktade denna konkurrent 2019 och frågade om samarbete. Således är de väl medvetna om mitt företagsnamn. De tycker helt enkelt att jag blivit för stor och vill nu sänka mig..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av det du beskriver framgår ingen specifik fråga du vill ha svar på. För att ge ett svar som kan hjälpa dig något i din situation, tänker jag allmänt beskriva vad som gäller kring varumärken, vad som utgör ett varumärkesintrång och tillsist koppla till din situation.

De svenska reglerna om varumärken finns i varumärkeslagen (VML).

Den som först uppnår skydd har företräde framför andra

När två eller flera varumärken är förväxlingsbara med varandra är utgångspunkten att den som först uppnått skydd har företräde framför andra, dvs har rätt till användningen av varumärket (1 kap. 13 § VML). Detta förutsätter emellertid dels att varumärkena är förväxlingsbara, dels att det finns ett skydd.

Hur uppnås varumärkesskydd?

Varumärkesskydd uppnås antingen genom registrering eller s k inarbetning. För båda formerna krävs att varumärket har s k särskiljningsförmåga för att skydd ska uppnås (1 kap. 5 § VML och 2 kap. 5 § VML). Det betyder kortfattat att varumärket ska skilja sig från andra varumärken i sådan utsträckning att det inte kan förväxlas med andra. Ett inarbetat varumärke kräver därutöver att varumärket varit känt inom en betydande del av omsättningskretsen (1 kap. 7 § VML). Konkret innebär det att en viss mängd människor, inom ett geografiskt avgränsat område, känner till varumärket. Detta förutsätter vanligtvis att varumärket använts i en större omfattning under en längre tid.

Varumärkesskydd ger ensamrätt

När ett företag fått varumärkesskydd har företaget s k ensamrätt till användningen av det. Huvudregeln är i dessa fall att ett annat företag inte får använda varumärket i sin näringsverksamhet, eller använda ett varumärke som är förväxlingsbart med det skyddade varumärket (1 kap. 10 § första stycket andra punkten VML). Att "använda" ett varumärke kan exempelvis bestå i att tillhandahålla tjänster under varumärket eller att använda varumärket som företagsnamn (1 kap. 10 § andra stycket VML).

En viktig del av detta är att det ska finnas en förväxlingsrisk. Risken tar sikte på att ett otillbörligt användande av ett skyddat varumärke kan leda till en uppfattning om att det finns ett samband mellan det företag som använder tecknet och varumärkesinnehavaren. Förväxlingsrisken skiljer sig från fall till fall och någon generell tumregel kan inte ges. Det ska istället göras en helhetsbedömning av två varumärkens likheter där man bl a tar hänsyn till om varorna/tjänsterna som respektive företag tillhandahåller är inom samma "kategori", och hur lika varumärkena är varandra. Det behöver nödvändigtvis inte finnas en förväxlingsrisk mellan två mycket lika varumärken som är verksamma inom två helt olika branscher. Omvänt kan förväxlingsrisken vara större om företagen erbjuder samma typ av varor/tjänster.

Att invända mot en registrering

När ett varumärke ska registreras finns det s k relativa registreringshinder. Ett exempel på ett detta är att ett varumärke är förväxlingsbart med ett annat varumärke, och därför inte kan beviljas registrering. I dessa situationer kan företaget med det äldre varumärket invända hos Patent- och registreringsverket om att det finns ett registreringshinder. Detta måste göras inom 3 månader efter att det senare varumärket registrerats.

Vad innebär det här för dig?

Jag kan tyvärr inte ge något konkret svar på frågan om era varumärken är förväxlingsbara eller om du har uppnått ett varumärkesskydd för ditt varumärke genom inarbetning. Om era varumärken är förväxlingsbara krävs det att du har uppnått skydd för att du ska ha företrädesrätt. Annars kan du invända om att det andra varumärkets registrering är felaktig. I annat fall kan det andra företaget hindra dig från att använda ditt märke i viss utsträckning. Om era varumärken däremot inte är förväxlingsbara innebär det att du inte begår ett varumärkesintrång genom att du använder dig av ditt varumärke.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”