Kan ett fackförbund tvinga ett företag att bara anställa personer från det fackförbundet ?

2017-05-28 i Fackförening
FRÅGA
Kan ett fackförbund på ett företag tvinga företaget att bara anställa personer från det fackförbundet ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En avtalsklausul som innebär att ett företag enbart får anställa personer från ett visst fackförbund kallas organisationsklausul. En sådan klausul innebär enligt Europadomstolens praxis (se t.ex. rättsfallet Sørensen och Rasmussen mot Danmark) att den s.k. negativa föreningsfrihet kränks. Negativ föreningsfrihet innebär frihet för att inte vara med i en förening (jämför art. 11 Europakonventionen). Motsatsen är positiv föreningsfrihet som innebär frihet att vara med i en förening.

Eftersom klausulen i praktiken tvingar arbetstagare att gå med i ett fackförbund utgör detta alltså en otillåten föreningsrättskränkning. Fackförbund kan alltså inte tvinga företag att enbart anställa personer från det fackförbundet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (60)
2018-04-22 Ändring i schema utan förvarning
2018-04-19 Individuell lönesättning för oorganiserade arbetstagare
2018-04-15 Hur fungerar LAS semidispositivitet?
2018-04-07 Vad menas med viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden?

Alla besvarade frågor (56680)