FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning04/03/2022

Kan ett eventuellt arv utmätas om jag redan har löneutmätning?

Om jag redan har utmätning från kronofogden på min lön, och får ett arv, kan kronofogden ta det då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar utsökningsbalken (UB) och specifika regler om utmätning går att hitta i 4 kap. UB.

Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta all egendom som inte är undantagen enligt denna balk och som tillhör den person som är betalningsskyldig (4 kap. 2 § UB). Till sådan utmätningsbar egendom räknas även arv in. Trots att du har löneutmätning enligt 7 kap. UB utesluter inte det Kronofogdemyndighetens möjlighet att utmäta annan egendom, såsom ett arv i ditt fall. Det innebär att om den betalningsskyldiges förmögenhet på något sätt stiger, kan Kronofogdemyndigheten utmäta det, under förutsättning att det är en utmätningsbar egendom i enlighet med 4 kap. 2 § UB. Det finns dock undantag till utmätning i 5 kap. UB. Om det i testamentet finns ett överlåtelseförbud, det vill säga att det uttryckligen står att arvet inte får överlåtas, kan Kronofogdemyndigheten inte heller utmäta arvet (5 kap. 5 § UB). Det är dock viktigt att ett sådant överlåtelseförbud skrivs på rätt sätt för att vara giltigt.

Sammanfattningsvis kan ett eventuellt arv utmätas trots att du har löneutmätning. Arv får dock inte utmätas om det föreligger ett överlåtelseförbud i testamentet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Felicia SandvikRådgivare