Kan ett domslut som strider mot lag prövas på nytt?

2020-05-27 i Domstol
FRÅGA
Finns det en lag som säger att ett domslut som i sig själv är korrektinte är giltigt / inte får verkställas om domslutet möjliggör att kringgå en befintlig lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla domstolar ska följa lagen när de dömer i enskilda fall. Om en domstol finner att en bestämmelse står i strid med grundlagen eller en annan överordnad lag får dock domstolen bortse från den aktuella bestämmelsen (11 kap. 14 § Regeringsformen).

Det finns en möjlighet att få en dom som vunnit laga kraft att prövas igen. Detta kallas för resning och ska beviljas där grova rättegångsfel förekommit eller om rättstillämpningen uppenbart strider mot lag (58 kap. 1-2 § Rättegångsbalken).

Sammanfattningsvis kan ett domslut som strider mot befintlig lag prövas på nytt genom resning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (470)
2021-01-26 Vad är en nämndeman?
2020-12-31 Jag undrar om en person är dömd för något brott, och jag vet personens namn och personnummer.
2020-12-30 Stämning och upprättelse vid personskada
2020-12-29 Går det att få anstånd med att överklaga?

Alla besvarade frågor (88465)