Kan ett dödsbos rätt till arv användas för betalning av det dödsboets skulder?

FRÅGA
Hej ett arv efter förälder som ska delas mellan 2 barn varav ett barn har avlidit o dess dödsbo är i konkurs,kan kronofogden ta 50% av tota arvet innan dennes 2 barn får del av arvet
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ett arv ska fördelas efter en far-/morförälder till dennes två barn, varav ett av barnen är avlidet och vars dödsbo är i konkurs. Samt att det är dennes två barn, alltså barnbarnen till den förste arvlåtaren, som din fråga handlar om. Jag kommer i mitt svar att kalla far-/morföräldern för A och dennes barn, vars dödsbo är i konkurs, för B.

Eftersom det verkar som att B avled efter A är reglerna sådana att B:s rätt till arv räknas som en tillgång i dennes dödsbo. Detta innebär att kvarlåtenskapen från A först ska "gå igenom" B:s dödsbo innan det hamnar hos barnbarnen.

Reglerna är vidare sådana att dödsboets skulder alltid ska utbetalas innan kvarlåtenskapen fördelas mellan arvtagarna. Detta följer av ärvdabalken 21 kap.

Eftersom att A till synes dött innan B är det alltså så att arvet efter A först och främst utgör en tillgång i B:s dödsbo. Därför ska arvet från A användas för att betala B:s skulder. Vad som sedan finns kvar när skulderna är betalda utgör B:s kvarlåtenskap och ska då fördelas mellan dennes arvtagare, som är barnbarnen. Kronofogden har alltså som utgångspunkt rätt att förfara på det sätt som skett.

Jag hoppas att mitt svar klargör situationen lite för er. Tveka inte att ställa fler frågor eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98667)