Kan ett dödsbo stämmas?

2020-08-10 i Domstol
FRÅGA
Kan man stämma ett dödsbo?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är ja, du kan stämma ett dödsbo. Dödsboet efter en avliden person räknas som en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Precis som att man kan stämma företag, som är juridiska personer, går det att stämma dödsbon. I rättegångsbalken 10 kap 1 § 4 st står det att stämning mot dödsbo sökes vid den tingsrätt där den döde skulle svarat, alltså var denne haft sin hemvist. Här har du lite information om att ansöka om stämning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Återkom gärna med fler.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (448)
2020-11-22 Hur får målsägande hjälp och stöd genom rättegången?
2020-11-15 Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?
2020-11-14 hur går man vidare efter ARNs rekommendation?
2020-11-07 Kan en lagakraftvunnen dom ändras?

Alla besvarade frågor (86388)