Kan ett bindande hyresavtal ingås via Messenger?

2018-01-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Vi har planerat att hyra ut vår bostadsrätt under 1 år fr.o.m 1 februari 2018. Annonseringen startade i början av december och vi fick många som var intresserade. Vi valde att gå vidare med en av dessa och ansökte i mitten av december till bostadsrättsföreningen om tillstånd för andrahandsuthyrning till just denna person. Under julledigheten kom klartecknet och vi gick vidare med att formulera ett kontrakt mellan oss och den privatperson som vi tänkte hyra ut till. Planerna för hur vi skulle gå tillväga rent praktisk med ut- och inflyttning tog vid och vi fick inga signaler på att denna person skulle dra sig ur. All kommunikation kring vårt beslut om att låta denna person vara vår hyresgäst och hur vi praktiskt skulle gå tillväga skedde via Facebook/Messenger. Uppsägningstiden bestämdes till 3 månader i vardera riktning. Igår kväll den 17 januari, när nycklar skulle överlämnas och kontraktet skulle skrivas under så drog sig personen ur. Vi står nu med en tom lägenhet, utan hyresgäst från 1 februari och risken är överhängande att vi inte hinner få någon ny hyresgäst förrän till 1 mars då en ny annons måste ut och ärendet åter igen måste upp till styrelsen. Vår funderingen gäller nu ersättning för detta som vi ser som ett "avtalsbrott". Kan man hävda att personen ingått ett muntligt avtal och därmed ska stå för hyran under en period eller vilka krav kan vi ställa? Eller kan Messenger räknas som del i ett skriftligt avtal. Tacksam för klargörande kring våra rättigheter.
SVAR

Hej!

Tack för att ni valt att ställa er fråga till Lawline. Om ni vill att jag ska vidareutveckla svaret är ni välkomna att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Först och främst kan konstateras att uppsägningstiden för hyresgästen i det sammanhang som ni befinner er nästan alltid är 1 månad (vilket följer av 3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Denna regel är tvingande och gäller om hyresvärden hyr ut sin egen bostad och det inte rör sig om flera kontrakt (vilket jag utgår ifrån att det inte gör i ert fall). Er tilltänkta hyresgäst har således en obligatorisk rätt till 1 månads uppsägningstid.

Gällande själva hyresavtalet finns det inget lagkrav på att det ska ingås på något särskilt vis. Både hyresvärden och hyresgästen kan dock begära att avtalet ska vara skriftligt (12 kap. 2 § jordabalken). Tekniskt sett finns det således inget som hindrar att ett hyresavtal upprättas via sms eller Messenger.

Baserat på den information ni tillhandahållit bedömer jag att det är följt möjligt att ett bindande hyresavtal faktiskt har ingåtts. Att hyresgästen dragit sig ur kan därmed ses som en uppsägning, med konsekvensen att hen måste betala hyra för februari månad.

Min rekommendation är att framföra detta till den tilltänkta hyresgästen och upplysa om att, givet att hen inte betalar, ni tänker ta ärendet vidare till Kronofogden och/eller tingsrätten.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (731)
2022-01-25 Vem ansvarar för reparation av vitvaror vid hyra i andra hand?
2022-01-16 Måste hyresgästen betala hyra under uppsägningstiden?
2022-01-02 Skillnaden på inneboende eller andrahandsuthyrning och när det krävs tillstånd från hyresvärden
2021-12-26 Tillägg på hyran vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (98657)