Kan ett beslut om betyg på universitetet överklagas?

FRÅGA
Hej! Jag ansökte om omprövning av betyg på universitet som avslogs. Beslutet är jag inte nöjd över alls, går det att överklaga? Vart vänder jag mig då i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i högskoleförordningen.

Av 12 kap. 2 § högskoleförordningen framgår vilka beslut som kan överklagas till överklagandenämnden. Av de beslut som räknas upp där finns inte betyg med. Detta innebär att ditt betyg inte kan överklagas.

Du kan, precis som du gjort, begära omprövning av betyget när du inte är nöjd. Av 6 kap. 24 § högskoleförordningen följer att om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt ska betyget ändras, om det kan ske snabbt och enkelt och inte innebär en sänkning av betyget. Detta kan göras hur många gånger som helst, men mest troligt kommer det krävas nytt underlag för att en omprövning ska tas upp på nytt.

Sammanfattningsvis kan alltså inte ditt beslut om betyg överklagas. Den möjlighet du har är att återigen ansöka om omprövning, och utveckla dina grunder för denna prövning.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91289)