Kan ett beslut om avstängning från komvux överklagas?

FRÅGA
Detta gäller vuxenutbildning/Komvux.Regler vid fusk är att se som en del av skolans ordningsregler. Följs inte reglerna kan det bli fråga om skriftlig varning gentemot elev. Upprepas fusket vid fler tillfällen kan det bli fråga om avstängning (vilket max är två veckor). Frågan är om något av ovanstående (varning, avstängning) är möjligt för eleven att överklaga. Hur i sådana fall till vad? Rektor, nämnd, förvaltningsrätt...?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om kommunal vuxenutbildning (komvux) finns i skollagens 20 kap (här) och regler om överklagande av beslut tagna inom skolväsendet finns i skollagens 28 kap (här).

Kommunen är huvudman för den kommunala vuxenutbildningen i sin kommun (2 kap 2 § första stycket skollagen). Det innebär att kommunen har ansvar för utbildningen (2 kap 8 § skollagen). Det är därför kommunen som tar beslut om avstängning av en elev som fuskar eller försökt fuska på en examination (20 kap 9 § femte stycket skollagen jämte 5 kap 17 § första stycket första punkten skollagen). Ett beslut som tagits av kommunen om avstängning på grund av fusk vid examination får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (28 kap 5 § tredje punkten skollagen). En skriftlig varning om avstängning är däremot inte ett beslut om avstängning och kan därför inte överklagas.

För att sammanfatta är det alltså möjligt att överklaga ett beslut om avstängning hos allmän förvaltningsrätt. En varning om avstängning kan däremot inte överklagas eftersom det inte är ett beslut

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Tanskanen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (299)
2020-10-23 Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?
2020-10-22 Kränkande behandling av lärare.
2020-10-15 Kan jag börja studera juridik även om jag suttit inne för brott?
2020-10-11 Får lärare kroppsvisitera elever?

Alla besvarade frågor (85290)