Kan ett barn vara god man till en dement förälder och kan barnet genomföra en försäljning av fastighet?

FRÅGA
Hej God Man Kan ett barn vara god man till dement förälder ?Fadern är avliden och det finns inbördes testamente mellan makarna.Modern är dement.Kan barnet som agerar god man till modern och genomföra en försäljning av fastighet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är att barn absolut kan vara gode män åt sina föräldrar. Vad gäller fastigheten beror det däremot på omständigheterna. Jag ska förklara det här lite mer utförligt. Jag kommer hänvisa till regler i föräldrabalken (FB).

Et barn kan vara god man åt sin förälder om en domstol tycker att det är lämpligt

Ja, det är helt okej för ett barn att vara god man åt sin förälder. Barnet måste självklart utses till god man av en domstol först. Domstolen ska måste göra en bedömning om barnet är lämpligt för uppdraget (FB 11 kap. 12 §). Barnet kan bli god man om det verkar som om det kommer ta uppdraget på allvar och sköta det väl. Det är ganska vanligt att domstolen utser anhöriga som gode män när det är möjligt.

Fastighetsförsäljning är ok om det ingår i uppdraget och överförmyndaren godkänner

När barnet utses till god man får det en specificering av vad som ingår i uppdraget. Vissa gode män har bara i uppdrag att ta hand om frågor som rör en viss fastighet, pengarna på ett visst bankkonto eller något liknande. Eftersom modern i det här fallet har god man på grund av demens tror jag att det sannolikt rör sig om ett uppdrag som omfattar alla moderns tillgångar. Då ingår fastigheten och barnet får alltså ta beslut som rör förvaltningen av den (FB 12 kap. 10 §).

Det är kommunens överförmyndare som kontrollerar att alla gode män i kommunen sköter sina uppdrag. Överförmyndaren måste också godkänna vissa saker innan den gode mannen gör något. Ett sånt fall är när den gode mannen ska sälja en fastighet (FB 14 kap. 11 §). Innan barnet som är god man säljer fastigheten måste det alltså söka godkännande hos överförmyndaren. Överförmyndaren godkänner det inte om det av någon anledning verkar olämpligt.

Sammanfattningsvis kan alltså ett barn vara god man åt sin förälder. Det är vanliga att nära anhöriga utses till att var gode män. Däremot kan barnet inte bestämma helt fritt vad det ska föra med en fastighet. Först och främst måste fastigheten ingå i den gode mannens uppdrag. Sen måste kommunens överförmyndare godkänna försäljningen innan den kan genomföras.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll