Kan ett barn tvingas till att bo hos sin förälder?

2017-07-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Separerad sen 6 år. Två barn 14 o 17 år som fram tills mars bott varannan vecka. Då vill den minsta bo hos mig på veckorna o helger hos pappa. Har varit struligt hos pappa i ca 2 år pga nya familjemedlemmar, bråk, tjafs o ett nytillkommet syskon. Pappa säger allt eller inget, hon får inte bo hos honom varannan helg. Har varit på socialen om en orosanmälan han gjort o de la ner allt. Nu vill han göra en rättslig process... Vilka rättigheter har han o kan min minsta tvingas o bo där?Hjälp!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är många gånger svårt att säga hur rätten i en rättslig process skulle ta ställning i en särskild familjefråga. Det man kan säga är att de tar stor hänsyn till vad barnet själv önskar, framförallt om barnet är större. Inledningsvis vid en process har man samtal med barnet om hur dennes situation ser ut och hur barnet själv ställer sig till konflikten. Uppger barnet att denne inte vill bo hos en av föräldrarna och detta praktiskt fungerar för föräldrarna, lyssna normalt rätten på barnets vilja och beslutar därefter.

Det är av största vikt att föräldrar samarbetar när det gäller allt som rör barnet. Det finns stora möjligheter att nå samarbete genom tidigare instanser än att vända sig till rätten. Kommunen erbjuder samarbetssamtal för föräldrar att komma överens om barns ekonomi, boende och liknande frågor. Där får man veta vilka rättigheter barnet och föräldrarna har. Detta kostar inte något och brukar många gånger bli bra. Det är viktigt att veta att en förälder idag inte har så stor rätt till sina barn, utan det är barnet som ska ha rätt till sin förälder. Detta innebär att om en 14-åring bestämt uppger att denne vill bo hos en av sina föräldrar och den föräldern säger att det fungerar, tas sällan hänsyn till den andre förälderns önskemål. Myndigheter anser att en 14-åring har rätt att få bestämma det själv om möjligheten kan ges.

När ett barn får fatta ett sådant beslut kan det många gånger väcka en stor besvikelse hos den föräldern som känner sig bortvald. Det är därför av största vikt att barnets boendeförälder uppmuntrar till kontakten med umgängesföräldern. Den hjälpen kan man också få genom kommunens samarbetsenhet.

Min rekommendation är därmed att ni vänder er till kommunen och ser vilken hjälp de kan erbjuda er. Domstolen hjälper er med ett beslut i frågan men inte med ert samarbete.

Hoppas ni når fram till en lösning.

Jennie Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (880)
2021-11-23 Vad kan man göra för att ensam få fatta beslut för ens barn?
2021-11-21 Kan man undgå att båda föräldrarna behöver skriva på för angelägenheter som rör barnet vid gemensam vårdnad?
2021-11-11 Umgängessabotage vid gemensam vårdnad?
2021-10-31 Grund för ensam vårdnad

Alla besvarade frågor (97393)